Wyniki konkursu STRATEG PW


Dofinansowanie na prawie 4 mln PLN w konkursie STRATEG PW uzyskał wspólny projekt czterech wydziałów: Inżynierii Materiałowej, Chemicznego, Fizyki oraz Elektrycznego pt. „Pilotażowa instalacja wytwarzania i magazynowania energii oparta o efektywne oraz trwałe technologie fotowoltaiczne i bateryjne”.

Instalacja fotowoltaiczna o mocy szczytowej 100 kW i magazyny energii o sumarycznej mocy 120 kW i pojemności ponad 250 kWh powstaną w budynku WIM na ulicy Wołoskiej. Zespół pracowników WE w składzie Jacek Rąbkowski, Szymon Piasecki i Krzysztof Kalinowski będzie pracować nad integracją systemu i algorytmami zarządzania energią. Głównym celem projektu jest ograniczenie zużycia energii elektrycznej w budynkach Politechniki Warszawskiej, ale wspólnie przy współpracy ze STOEN Operator sp. z o.o. będą też testowane nowe usługi elastyczności. Doświadczenia z budowy systemu na WIM posłużą do budowy podobnych rozwiązań w innych budynkach Uczelni.

Wyniki ostatniego, drugiego etapu konkursu Politechniki Warszawskiej finansowanego w ramach środków programu Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza pt „STRATEG PW” ogłoszono 6 października 2023r. Pełna lista laureatów »

Celem konkursu „STRATEG PW” jest wytworzenie i wdrożenie rozwiązań rozwojowych
poprawiających efektywność funkcjonowania Politechniki Warszawskiej w obszarze określonym w ogłoszeniu o każdej kolejnej edycji konkursu. Zaproponowane rozwiązania
powinny zostać zastosowane w Politechnice Warszawskiej i wpisywać się w Strategiczne Pola Oddziaływań, zdefiniowane w Strategii PW do roku 2030.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).