Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW w projekcie DORNA


Multidyscyplinarne podejście do tworzenie układów napędowych o wysokiej wydajności to tytuł projektu DORNA, finansowanego przez Unię Europejską, w który zaangażowani są naukowcy z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

W ramach projektu DORNA, planowane jest utworzenie sieci wymiany pracowników z sektora badań i innowacji, skupiającej się na rozwiązaniu problemów związanych z transportem zelektryfikowanym. Głównym celem tej inicjatywy jest opracowanie elektrycznych napędów trakcyjnych o wyjątkowej niezawodności. Poprzez synergiczną współpracę czołowych uczelni i przedstawicieli przemysłu, projekt DORNA ma na celu wprowadzenie multidyscyplinarnego podejścia, co pozwoli na opracowanie nowej generacji rozwiązań napędowych zdolnych do efektywnego funkcjonowania w warunkach dużej prędkości i trudnych warunkach środowiskowych. W konsorcjum znajduje się 10 uniwersytetów, które prowadzą światowej klasy badania oraz 5 przedstawicieli przemysłu.

Oprócz tworzenia sieci wymiany pracowników Politechnika Warszawska partycypuje m.in. w module projektowym pt. „Integrated drives, multiphase and multilevel topologies for high reliability propulsion systems” (Zintegrowane napędy, wielofazowe i wielopoziomowe topologie przekształtników dla systemów napędowych o wysokiej niezawodności), gdzie zadaniem naukowców z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej jest opracowanie zaawansowanych układów regulacji dla wielofazowych maszyn trakcyjnych.
Politechnika Warszawska na pięć technicznych modułów projektowych zaangażowana jest w dwóch.

Kierownikiem projektu jest Arkadiusz Kaszewski, w realizację projektu zaangażowani są również Bartłomiej Ufnalski oraz Marek Michalczuk. Wszyscy są pracownikami Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej.

Politechnika Warszawska dołączyła do projektu w październiku 2023 r. Koniec projektu zaplanowano na 31 października 2025 r.

Więcej informacji o projekcie na stronie Komisji Europejskiej »


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).