Nabór do projektu ,,Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego ogłosiło nabór do projektu ,,Wsparcie studentów w zakresie podniesienia ich kompetencji i umiejętności”, który ma na celu wsparcie studentek i studentów w rozwoju ich kompetencji i umiejętności, aktywności naukowej, innowacyjności, kreatywności poprzez umożliwienie im uczestnictwa w międzynarodowych konkursach, zawodach, konferencjach.

Wsparcie finansowe może być przeznaczone w szczególności na zakup materiałów i usług niezbędnych do przygotowań związanych z przedmiotem konkursów, zawodów, konferencji międzynarodowych ujętych w ofercie. Ponadto wsparcie to może być przeznaczone na racjonalne usprawnienia oraz wsparcie osób z grup defaworyzowanych.

Termin złożenia wniosku

  • w MNISW – 24.06.2024 r.,
  • do COP – 14.06.2024 r.

Koszt realizacji jednego projektu nie może przekroczyć:

  • 80 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez jednego studenta lub studentkę;
  • 500 000,00 zł – w przypadku projektu realizowanego przez zespół studentów lub studentek (dotychczas akceptowalne były zespoły max. 15/18 osobowe + opiekun jeśli był wymagany).

Okres realizacji zadań przewidzianych w ofercie nie może przekroczyć 18 miesięcy oraz wykraczać poza datę 31.12.2025 r..

Serdecznie zapraszamy do składania propozycji projektów mailowo oraz osobiście do:

mgr inż. Klaudia Panabażys
Samodzielny referent ds. Administracyjnych
Wydział Elektryczny, GG pok. 445
e-mail: klaudia.panabazys@pw.edu.pl,
tel: (22) 234 79 60

Link do Zaproszenia: https://www.gov.pl/web/nauka/zaproszenie-ministra-nauki-do-skladania-ofert-w-projekcie-wsparcie-studentow-w-zakresie-podniesienia-ich-kompetencji-i-umiejetnosci.

Link do formularza rekrutacyjnego: https://forms.office.com/e/6BFqDjPDTR

Formularz będzie aktywny od 28.05.2024 r. od godz. 16:00 i zamknie się 09.06.2024 r. o godz. 23:59. [EDIT: Termin wydłużony do 11.06.2024 do 23:59]

W przypadku chęci zgłoszenia solo projektu należy załączyć wstępny zarys oferty (oczywiście nie wszystkie pkt. będą wypełnione. Najważniejsze, aby znalazły się informacje: II. Informacje o projekcie 2.1. – 2.7., 2.9., 2.11. – opiekun merytoryczny; III. Informacje o aktywności studenta/zespołu studentów), kosztorys, opinie opiekuna merytorycznego.

W przypadku zespołu studentów realizujących projekt, w pkt. 7,, Jaki projekt w zespole badawczym chciałbyś / chciałabyś realizować?” na bieżąco będą aktualizowane projekty do wyboru. W przypadku utworzenia przez studentów wstępnego zespołu i zarysu projektu prośba o informację mailową wraz ze wstępnymi dokumentami do Pani mgr. inż. Klaudii Panabażys w celu dodania projektu do listy rozwijalnej tak aby zespół mógł się zrekrutować.

Bardzo prosimy o przemyślane zgłoszenia.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).