Nominacja profesorska dla prof. dr. hab. inż. Jacka Rąbkowskiego


Jest nam miło poinformować o nadaniu przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej tytułu profesora nauk inżynieryjno-technicznych prof. dr. hab. inż. Jackowi Rąbkowskiemu.

Profesor Jacek Rąbkowski jest zastępcą Dyrektora ds. Nauki Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej oraz Kierownikiem Studium Doktoranckiego na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Brał udział w ponad dwudziestu projektach badawczych w kraju i zagranicą, w tym pełniąc rolę kierownika projektów finansowanych przez Narodowe Centrum Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju (fundusze norweskie) oraz finansowanych z programu Horyzont 2020. Jest współautorem pięciu patentów, dwóch książek oraz blisko dwustu publikacji konferencyjnych i w czasopismach, w tym z listy JCR.

W pracy badawczej zajmuje się przede wszystkim tematyką nowych przyrządów półprzewodnikowych na bazie węglika krzemu i azotku galu (GaN) oraz ich zastosowaniem w układach przekształtnikowych. Rezultatem tych prac jest pierwszy w kraju, i jeden z pierwszych w świecie, falownik trójfazowy „all-SiC”, czyli z elementami półprzewodnikowymi wykonanymi wyłącznie w technologii węglika krzemu. 

Profesor jest bardzo aktywny w międzynarodowym środowisku badawczo-naukowym jako, m.in. członek European Power Electronics Association (członek komitetów naukowego i wykonawczego), członek IEEE (senior member), należy także do Industrial Electronics Society (IES) oraz Power Electronics Society (PELS).

Serdecznie gratulujemy!

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).