Wyniki ewaluacji działalności naukowej


Znamy wyniki ewaluacji działalności naukowej za lata 2017–2021. Spośród 3 dyscyplin prowadzonych na Wydziale Elektrycznym, dwie otrzymały kategorię A oraz jedna B+.

Oznacza to, że mamy prawo prowadzić studia i kształcić doktorantów we wszystkich tych dyscyplinach oraz nadawać w nich stopnie naukowe.

Kategorie przyznane dyscyplinom z naszego Wydziału:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika – A
  • informatyka techniczna i telekomunikacja – A
  • inżynieria biomedyczna – B+

Wyniki ewaluacji dla wszystkich dyscyplin z Politechniki Warszawskiej»


Ewaluacja to ocena działalności naukowej, której cyklicznie poddawane są podmioty systemu szkolnictwa wyższego i nauki. Podstawą ewaluacji są osiągnięcia wszystkich pracowników prowadzących działalność naukową w danym podmiocie.

Najnowszą analizę przeprowadzono dla dyscyplin naukowych (a nie – jak wcześniej – dla wydziałów). Oceny dokonano na podstawie trzech głównych kryteriów: poziomu naukowego i artystycznego prowadzonej działalności, efektów finansowych badań naukowych i prac rozwojowych oraz wpływu działalności naukowej na funkcjonowanie społeczeństwa i gospodarki. Podmioty mogły otrzymać kategorie naukowe A+, A, B+, B albo C.

Więcej informacji o ewaluacji znajduje się na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

Źródło: www.pw.edu.pl, www.gov.pl 


Przeczytaj też:

W 2021 i 2022 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).