Katalog Zespołów Badawczych Wydziału Elektrycznego – oferta B+R


Zapraszamy do zapoznania się z najnowszym katalogiem prezentującym zespoły badawcze działające na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej oraz ich ofertą usług B+R. 

Ofertę kierujemy do szerokiego grona odbiorców: przedsiębiorców, instytucji publicznych, jednostek naukowych i wszystkich tych, którzy są zainteresowani współpracą i korzystaniem z potencjału badawczego oraz dorobku naukowego naszej uczelni, oraz Wydziału.


Zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej. Oferta B+R. (link do katalogu)»


Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej powstał w roku 1921. Zespoły naukowe prowadziły od początku istnienia prace badawcze dotyczące przede wszystkim sektora elektrotechniki, przyczyniając się przez prawie 100 lat do rozwoju polskiej gospodarki. Na przestrzeni lat obszar aktywności naukowej ewaluował. Pojawiały się nowe obszary wpisujące się we współczesne trendy badań naukowych na świecie.

Aktualnie badania naukowe prowadzone na Wydziale Elektrycznym można przyporządkować do trzech nowych dyscyplin naukowych. Są to:

  • automatyka, elektronika i elektrotechnika;
  • informatyka techniczna i telekomunikacja;
  • inżynieria biomedyczna.

Oferta prac dotyczy nie tylko obszaru prac konstrukcyjnych i technologicznych, ale także prac o charakterze teoretycznym. Zespoły badawcze dysponują wysoko kwalifikowaną kadrą o dużym doświadczeniu i udokumentowanych osiągnięciach naukowych i wdrożeniowych. Laboratoria, w których prowadzone są badania wyposażone są w aparaturę i sprzęt najnowszej generacji. Wiele opracowań zostało już wykorzystanych przez przemysł krajowy oraz firmy zagraniczne. Dowodem na wysoką jakość oferty badawczej są uzyskane w ostatnich latach nagrody i wyróżnienia o zasięgu krajowym i międzynarodowym w tym Nagrody Prezesa Rady Ministrów, Nagrody Ministra, Nagrody Unii Europejskiej, czy też nagrody i wyróżnienia w konkursach ABB, Siemens, Fiat.

Publikacja stanowi serię prac Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferu Technologii, poświęconych promocji potencjału B+R Politechniki Warszawskiej, mających na celu pogłębienie współpracy pomiędzy różnymi środowiskami.

Zachęcamy do zapoznania się z katalogiem oraz nawiązania i zacieśniania współpracy.

Zespoły badawcze Politechniki Warszawskiej. Oferta B+R. (link do katalogu)»

Katalog ogólnouczelniany Politechniki Warszawskiej (link do katalogu)»


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).