Najczęściej cytowani naukowcy z Wydziału Elektrycznego


47 badaczy z Politechniki Warszawskiej znalazło się w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021. Wśród nich również naukowcy z Wydziału Elektrycznego.

TOP 2% Scientists 2021 składa się z dwóch odrębnych list. Pierwsza ocenia dorobek naukowy z kariery badawczej (wykorzystując dane od 1960 roku), w drugiej brane są pod uwagę jedynie publikacje i cytowania z ostatniego roku kalendarzowego.

Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021* (dane za całą karierę):

  • prof. dr hab. inż. Marian P. Kaźmierkowski (Electrical & Electronic Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (Electrical & Electronic Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski (Electrical & Electronic Engineering),
  • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Electrical & Electronic Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański (Applied Physics).

Naukowcy z Wydziału Elektrycznego PW w zestawieniu World’s TOP 2% Scientists 2021* (dane za ostatni rok):

  • prof. dr hab. Inż. Marian P. Kaźmierkowski (Electrical & Electronic Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski (Electrical & Electronic Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Stanisław Osowski (Electrical & Electronic Engineering),
  • dr hab. inż. Jacek Rąbkowski, prof. uczelni (Electrical & Electronic Engineering),
  • prof. dr hab. inż. Sławomir Tumański (Applied Physics).

Zestawienie jest przygotowywane przez Uniwersytet Stanforda we współpracy z wydawnictwem Elsevier.

Ranking TOP 2% opracowano w oparciu o dorobek naukowy poszczególnych badaczy według indeksu bibliometrycznego. Kryteriami oceny były indeks Hirscha, liczba cytowań (z uwzględnieniem autocytowań), Impact Factor oraz miejsce i rola na liście autorów.

* W nawiasach zaznaczono, w jakich obszarach wskazani naukowcy byli najczęściej cytowani.

Pełne zestawienie jest dostępne na stronie wydawnictwa Elsevier


Przeczytaj też:


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).