Wirtualna rzeczywistość w Instytucie Elektroenergetyki


09.09.2020 r. Laboratorium Aparatów Elektrycznych i Procesów Łączeniowych odwiedzili inżynierowie z firmy Pradma Dariusz Naruszewicz. Razem z dr inż. Tadeuszem Daszczyńskim studiowali budowę rozdzielnicy SN typu e2ALPHA firmy Elektrometal Energetyka S.A.. Celem współpracy jest stworzenie wirtualnego modelu rozdzielnicy SN dla potrzeb dydaktycznych i szkoleniowych.

Wirtualna rzeczywistość (VR) to technologia zapewniająca interaktywne środowisko generowane komputerowo, zwykle z dynamicznie zmieniającym się scenariuszem, w którym można widzieć i poruszać się. VR symuluje fizyczną obecność użytkownika w sztucznie stworzonym świecie i umożliwia mu interakcję z tym wirtualnym środowiskiem. W ramach współpracy planuje się budowę 2 stanowisk laboratoryjnych, które wykorzystane zostaną w dydaktyce prowadzonej przez Zakład Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej (ZAiAE).

Wirtualna rzeczywistość (VR) oferuje nieskończone możliwości tworzenia nowych produktów, takich jak kursy multimedialne, wirtualne laboratoria i współdzielenie tych zasobów, które można wykorzystać w formalnych kursach edukacyjnych lub w uczeniu się przez całe życie, w celu samodzielnego aktualizowania wiedzy czy dla procesów szkoleniowych. Uczenie się przez działanie, inaczej niż tzw. model podawczy wiedzy, jest podstawowym elementem nowoczesnej edukacji. Możliwości wykorzystania wirtualnych światów do tworzenia aplikacji w edukacji mogą być niezliczone.

Metodologię wykonania całości projektu budowy modelu VR rozdzielnicy SN oparto o metodologię typu design thinking (DT), która jest nowatorskim podejściem do generowania i rozwijania pomysłów, które odpowiadają potrzebom użytkownika końcowego.


Przeczytaj też:

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).