Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2021 Wydziału Elektrycznego


1 października 2020 roku w Auli Głównej Politechniki Warszawskiej odbyła się uroczysta Inauguracja Roku Akademickiego 2020/2020 Wydziału Elektrycznego.

Ze względu na ograniczenia wynikające z pandemii COVID-19, tegoroczna inauguracja była inna niż poprzednie. Jednak mimo mniejszej liczby uczestników wydarzenia, obowiązku noszenia maseczek i zachowania dystansu, nie straciła nic ze swojego uroczystego i doniosłego charakteru.

Inaugurację otworzył Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, który we wrześniu tego roku rozpoczął trzecią kadencję w tej funkcji. Razem z nim na podium obecni byli Prodziekani oraz Dyrektorzy Instytutów Wydziału Elektrycznego oraz Prorektor ds. Nauki Politechniki Warszawskiej, prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski.

Wśród tegorocznych gości reprezentujących środowiska naukowo-badawcze, przemysł, pracowników, doktorantów i studentów PW oraz sympatyków Wydziału, znaleźli się m.in. Senator RP, Jolanta Hibner, Minister Klimatu, Michał Kurtyka oraz profesor Zdobysław Flisowski, Minister Edukacji Narodowej w latach 1992-1993.

Po oficjalnym powitaniu wystąpił Minister Klimatu, Michał Kurtyka, który w swoim przemówieniu przypomniał fragment misji Politechniki Warszawskiej – „(…) Tylko rozumiejąc świat współczesny i mając wizję przyszłości, uczelnia akademicka może pełnić funkcję centrum intelektualnego – ośrodka refleksji nad coraz szybciej zmieniającą się rzeczywistością.(…)”.

Następnie przemówienie wygłosił Dziekan Wydziału Elektrycznego, prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, który mówił między innymi o tym jak Wydział Elektryczny poradził sobie z koniecznością kształcenia zdalnego w okresie pandemii oraz planach prowadzenia zajęć w nadchodzącym semestrze. Mówił też o dyscyplinach w ramach, których prowadzone są badania naukowe na Wydziale Elektrycznym (Automatyka, Elektronika, Elektrotechnika. Informatyka techniczna i Telekomunikacja. Inżynieria biomedyczna.) oraz ich ścisłych powiązaniach z dwoma z siedmiu Centrów Badawczych funkcjonujących w Uczelni (Centrum Konwersji i Magazynowania Energii kierowane przez prof. Mariusza Malinowskiego, Centrum Sztucznej Inteligencji i Robotyki). Wspomniał również o planowanej rozbudowie Gmachu Elektrotechniki, wyrażając nadzieję, że w 2021 roku inwestycja zostanie uruchomiona. Rok 2021 będzie też szczególny dla Wydziału Elektrycznego, ponieważ będzie on obchodził 100-lecie istnienia. Mówiąc o kierunkach prowadzonych na Wydziale podkreślił, że jesteśmy pierwszą i jedyną Uczelnią w Polsce, która uruchomiła przyszłościowy kierunek kształcenia – Elektromobilność. W tym roku nasze kierunki uzyskały I miejsca w rankingu kierunków studiów Perspektywy 2020, a tegoroczne wizytacje Polskiej Komisji Akredytacyjnej na Wydziale Elektrycznym oceniły nasze kierunki jednoznacznie pozytywnie, bez żadnych uwag krytycznych. Zakończył przemówienie ciepłymi życzeniami dla Studentów.

Warto dodać, że była to dziewiąta inauguracja, którą prowadził obecny Dziekan Wydziału Elektrycznego i po raz pierwszy podczas inauguracji wystąpił w tradycyjnym stroju, czym chciał przekazać, iż Wydziały nadal funkcjonują jako podstawowe jednostki uczelni, a Dziekani mimo, że w obecnej chwili w większości nie są już członkami Senatu, również maja prawo korzystać z tych tradycyjnych strojów.

Następnie głos zabrał prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski, który w imieniu JM Rektora przywitał wszystkich gości. Mówił o konieczności wykorzystania szans, które stoją przed Politechniką Warszawską, takich jak program „Inicjatywa Doskonałości – Uczelnia Badawcza”, który pomoże zmienić funkcjonowanie Uczelni w wielu aspektach związanych z innowacjami, patentowaniem, czy też wspieraniem pracy doktorantów i studentów, oraz konsorcjum edukacyjne Uniwersytet Europejski, który pozwoli przenikać dobre wzorce edukacyjne i wprowadzić naszą edukację na poziom europejski.

Po przemówieniach nastąpiła prezentacja nowych władz uczelni powołanych na kadencję 2020-2024, a następnie Immatrykulacja, podczas której nowi studenci Wydziału Elektrycznego wypowiedzieli rotę przysięgi. Po niej, zgodnie z coroczną tradycją, kilku nowo przyjętych studentów, którzy osiągnęli najwyższe wyniki w rekrutacji, otrzymało z rąk Dziekana specjalne Listy Gratulacyjne.

Następnie swoje przemówienia wygłosili przedstawiciele studentów, Aleksandra Kwiatkowska – Przewodnicząca Wydziałowej Rady Samorządu oraz Przemysław Trochimiuk – Przedstawiciel Wydziałowej Rady Doktorantów.

W kolejnej części uroczystości zostały wręczone Nagrody Rektora Politechniki Warszawskiej. Ze względu na ograniczenia COVID-19, podczas inauguracji zostały wręczone tylko nagrody I-stopnia. W imieniu Rektora, nagrody zespołowe oraz indywidualne za wybitne osiągnięcia naukowe, dydaktyczne oraz organizacyjne wręczał Prorektor Politechniki Warszawskiej.

Na koniec, wykład inauguracyjny pt. „Wyzwania nauczania zdalnego w edukacji akademickiej” wygłosił dr inż. Włodzimierz Dąbrowski, profesor uczelni, Prodziekan ds. Studiów. 

Tegoroczna Inauguracja była transmitowana na żywo na stronie internetowej i profilu na Facebooku Wydziału Elektrycznego.

Tradycyjnie uroczystość zamknął „Gaudeamus”.

Życzymy wszystkim pomyślnego Roku Akademickiego 2020/2021!


Galeria zdjęć z uroczystości


Relacja z Inauguracji Centralnej Politechniki Warszawskiej»

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).