Badania zwarciowe innowacyjnej rozdzielnicy w Instytucie Elektrotechniki


W sierpniu 2020 r. zakończył się kolejny etap badań innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia (nn) służącej do zasilania wysokim prądem grzałek rozbijających włókna celulozy. Rozdzielnica została wyprodukowana przez firmę ELEKTROTEAM Sp. z o.o. z Bełchatowa i skierowana do badań w Instytucie Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej.

Badania obejmowały:

  • Wykonanie funkcjonalnych prób zwarciowych
  • Sprawdzenie stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi (IK10)
  • Sprawdzenie stopnia ochrony zapewnianej przez obudowę
  • Sprawdzenie ochrony przeciwporażeniowej i integralności obwodów ochronnych.

Powyższe badania prowadzone były w Sieci Badawczej Łukasiewicz – Instytut Elektrotechniki, na podstawie umowy o współpracy. Główne badania wykonane zostały przez byłego Adiunkta Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej dr inż. Waldemara Chmielaka oraz przez pracownika IEl inż. Sylwestra Mistewicza. Na Zdjęciu 1 i 2 pokazano układ zwarciowy w IEl – generatory zwarciowe. W pracach pomagali stażyści i praktykanci (studenci) z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Końcowy raport z badań został napisany przez dr inż. Tadeusza Daszczyńskiego. Na Zdjęciu 3 pokazano badaną rozdzielnicę ustawioną w celce testowej układu zwarciowego.

W ramach badań wykonano także testy:

  • Sprawdzenie stopnia ochrony przed zewnętrznymi uderzeniami mechanicznymi (IK10)
  • Stopień ochrony zapewnianej przez obudowę
  • Ochrona przeciwporażeniowa i integralność obwodów ochronnych

Przeczytaj też:


Źródło: www.ien.pw.edu.pl

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).