Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak Dziekanem Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020-2024


9 września 2020 roku Rektor Politechniki Warszawskiej prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba wręczył nominacje dziekańskie. Dziekanem Wydziału Elektrycznego w kadencji 2020-2024 został prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak, dla którego będzie to trzecia kadencja. 

Prof. dr hab. inż. Lech Grzesiak jest absolwentem Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Od 1977 jest zatrudniony w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej, aktualnie na stanowisku profesora zwyczajnego. Obecnie pełni funkcje Dziekana Wydziału oraz Kierownika Zakładu Napędu Elektrycznego. Wcześniej był Zastępcą Dyrektora ds. Nauki (1991-2008), a następnie Dyrektorem Instytutu Sterowania i Elektroniki Przemysłowej (2008-2012).

Był także Co-Dyrektorem Centrum Doskonałości (2003-2005) – “Power Electronics Intelligent Control for Energy Conservation – PELINCEC”. W latach 2004-2012 pracował także w Instytucie Fizyki Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. Przez wiele lat pełnił funkcję redaktora pomocniczego w IEEE Transaction on Industrial Electronics, a obecnie w IEEE Transaction on Industrial Informatics. Odbył długoterminowe staże w ETH Zuerich oraz RWTH Aachen. Jest członkiem wielu międzynarodowych i krajowych organizacji naukowych. W 2003 uzyskał stopień Senior Member w IEEE. W kadencji 2020-2024 pełni funkcję Zastępcy Przewodniczącego Komitetu Elektrotechniki PAN oraz Przewodniczącego Sekcji Energoelektroniki i Napędu Elektrycznego.

Jego badania naukowe i publikacje dotyczą zagadnień sterowania napędami elektrycznymi oraz przekształtnikowymi układami wytwarzania i przekształcania energii elektrycznej. W ostatnim okresie także wykorzystania metod sztucznej inteligencji w układach sterowania napędami i przekształtnikami energoelektronicznym. Jest współautorem ponad 40 patentów krajowych i zagranicznych oraz autorem i współautorem ponad 160 prac naukowych opublikowanych w czasopismach i materiałach konferencyjnych o zasięgu międzynarodowym w tym najbardziej prestiżowych wydawanych przez IEEE i Elsevier. Jest współautorem podręcznika akademickiego i kilku rozdziałów w monografiach angielskojęzycznych. Kierował wieloma projektami naukowymi krajowymi i międzynarodowymi. Pod jego opieką zostało wykonanych ponad 100 prac magisterskich i inżynierskich. Wypromował dotychczas 16 doktorów z których 11 uzyskało wyróżnienie.

Przeczytaj też: Dziekani Wydziałów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024»


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).