100-lat Zakładu Maszyn Elektrycznych PW 1919-2019


Rok 2019 jest szczególny dla środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych profesjonalnie zajmujących się maszynami elektrycznymi.
100 lat temu, w czerwcu 1919 roku, w Politechnice Warszawskiej powstała pierwsza w Polsce samodzielna Katedra Maszyn Elektrycznych. Było to wydarzenie o znaczeniu i zasięgu daleko wybiegającym poza mury Uczelni – istotne dla kształcenia kadr niezbędnych do odbudowy i rozwoju wskrzeszonej po okresie zaborów Ojczyzny.

Fot: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – rok 1921

Pierwszym kierownikiem jednostki zostaje mianowany prof. dr inż. Konstanty Żórawski. Zorganizował on w Gmachu Fizyki PW wzorowo wyposażone Laboratorium Maszyn Elektrycznych, które umożliwiło realizowanie sukcesywnie powiększanego zakresu dydaktyki w dziedzinie projektowania i eksploatowania maszyn, także realizowanie prac magisterskich i doktorskich oraz zleceń zgłaszanych przez przemysł i energetykę. Od chwili powstania istotną sferą aktywności pracowników Katedry były także prace naukowe.

II Wojna Światowa strawiła niemal doszczętnie majątek materialny uczelni. Przyniosła jednak także wzory oddanej służby dla kraju; przykładem niech będzie zbudowana przez inż. Sobiesława Dajkowskiego ps. „Florek” powstańcza elektrownia polowa, zasilająca szpital, warsztaty rusznikarskie i radiostację Komendy Głównej AK ” Błyskawica”.

Fot: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – rok 1961

Powojenne prace Zakładu ME PW najściślej wiązane były z potrzebami rozwijającej się Polski. Pracownicy wykonywali zlecenia eksperckie i projektowe dla jednostek gospodarczych całego kraju. Dochodzono przyczyn awarii i naprawiano układy elektromaszynowe w zakładach przemysłowych, elektrowniach, cukrowniach, szpitalach itd. Na skalę niemal seryjną w uczelni produkowane były wówczas specjalizowane silniki i całe moduły napędowe. Należy także wskazać stale rosnącą liczbę prac naukowych realizowanych w Zakładzie, m.in. w dziedzinie maszyn o wielu stopniach swobody prof. Grzegorza Kamińskiego. Płaszczyzną prezentacji osiągnięć pracowników ZME stały się konferencje naukowe – Sympozja Maszyn Elektrycznych SME, obradujące rokrocznie od roku 1965. Idea tego sympozjum jest autorstwa prof. Władysława Latka.

Wiodące tematy prac naukowo – badawczych ZME to:

  • zagadnienia konstrukcji przetworników elektro-maszynowych,
  • konstrukcje niekonwencjonalnych maszyn elektrycznych, zwłaszcza o ruchu złożonym, silniki liniowe,
  • diagnostyka termiczna i wibroakustyczna,
  • analiza pól elektromagnetycznych oraz zagadnienia cieplne i wentylacyjne,
  • elektromobilność.

Fot: Laboratorium Maszyn Elektrycznych – rok 2019

Od roku 2018 badania naukowe i dydaktyka prowadzone są w Zespole Maszyn Elektrycznych w strukturze Zakładu Napędu Elektrycznego, w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej.

Lista pracowników ZME w latach 1919-2019 »

 

Współczesne opracowania i realizacje maszyn w ZME

 

Maszyna tarczowa z twornikiem bezrdzeniowym elektromechanicznego zasobnika energii

 

 

 

 

 

Silniki liniowe napędu Personal Rapid Transit

 

 

 

 

 

Silnik do bezpośredniego napędu samochodu elektrycznego

Silniki liniowe: tubowy 3 – fazowy; transformatorowy 3 – fazowy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).