Komunikaty i informacje bieżące


Rada Naukowa Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika ma zaszczyt powiadomić, że Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej postanowieniem z dnia 20 stycznia 2021 r. nadał Panu Dr hab. inż. Krzysztofowi Poźniakowi z Wydziału Elektroniki i Technik Informacyjnych tytuł profesora nauk inżynieryjno-technicznych.


Nadanie tytułu Profesora


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).