Category Archives: wydział

Wigilia Wydziału Elektrycznego

18 grudnia odbyło się spotkanie wigilijne organizowane przez Wydziałową Radę Samorządu Wydziału Elektrycznego dla studentów, pracowników i przyjaciół Wydziału Elektrycznego. Spotkanie tradycyjnie rozpoczęło się od życzeń Dziekana Wydziału prof. dr hab. inż. Lecha Grzesiaka oraz Zuzanny Przymierskiej z WRS.    Na Wydziale Elektrycznym spotykaliśmy się również na Wigiliach instytutowych, podczas...
Read more Comments are closed

Decyzja MNiSW w sprawie przyznania Wydziałowi Elektrycznemu kategorii naukowej A

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DECYZJA NR ODW-486/KAT/2019/1 z dnia 14 grudnia 2019 – przyznało Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej kategorię naukową A.    Po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w tym wynikami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej według kryteriów wymienionych w § 8...
Read more Comments are closed

100-lat Zakładu Maszyn Elektrycznych PW 1919-2019

Rok 2019 jest szczególny dla środowiska pracowników naukowych i dydaktycznych profesjonalnie zajmujących się maszynami elektrycznymi. 100 lat temu, w czerwcu 1919 roku, w Politechnice Warszawskiej powstała pierwsza w Polsce samodzielna Katedra Maszyn Elektrycznych. Było to wydarzenie o znaczeniu i zasięgu daleko wybiegającym poza mury Uczelni – istotne dla kształcenia kadr...
Read more Comments are closed

Pożegnanie Rafała Piekarskiego – Studenta Wydziału Elektrycznego

Z olbrzymim smutkiem zawiadamiamy o przedwczesnej śmierci naszego studenta – Rafała Piekarskiego. Składamy wyrazy głębokiego współczucia oraz najszczersze kondolencje rodzinie i najbliższym Rafała oraz słowa otuchy wszystkim, którzy znali go z uczelnianej ławki. Rafał Piekarski w lutym tego roku obronił pracę inżynierską w Zakładzie Napędu Elektrycznego, po czym kontynuował studia...
Read more Comments are closed

Akademia ISSA – ICS: Monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury ICS

20 listopada 2019 zapraszamy na kolejne spotkanie w ramach Akademii ISSA – ICS na temat „Monitorowanie bezpieczeństwa infrastruktury ICS”. Wydział Elektryczny, we współpracy z ISSA Polska (Stowarzyszenie do spraw Bezpieczeństwa Systemów Informacyjnych), jest organizatorem otwartych spotkań – „Akademia ISSA – ICS”. Cykliczne spotkania poświęcone są dobrym praktykom oraz szeroko pojętemu...
Read more Comments are closed

Doktorant Wydziału Elektrycznego stypendystą SEP

Mgr inż. Paweł Terlikowski z Wydziału Elektrycznego po raz drugi z rzędu został stypendystą Stowarzyszenia Elektryków Polskich. Laureaci stypendiów SEP 2018, fot. SEP Kapituła Funduszu Stypendialnego SEP przyznała stypendia naukowe w trzech kategoriach: młodzi pracownicy nauki, studenci i uczniowie. W sumie wyróżniono w ten sposób 8 osób. Mgr inż. Paweł...
Read more Comments are closed

Drzwi Otwarte Politechniki Warszawskiej

Szanowni Państwo, W sobotę 7.04 i niedzielę 8.04 uczelnia i wydziały będą otwarte dla kandydatów na studia. To znakomita okazja, żeby porozmawiać ze studentami i pracownikami uczelni. Informacje uzyskane na Drzwiach Otwartych będą bardzo potrzebne w trakcie rekrutacji przy podejmowaniu decyzji o kierunku studiów. Harmonogram i informacje o miejscach spotkań...
Read more Comments are closed

Zaproszenie do składania ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia prowadzonym w trybie zapytania ofertowego na świadczenie usługi opracowania recenzji zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Ofertę należy przesłać drogą elektroniczną na adres: sekretariat@isep.pw.edu.pl lub złożyć w siedzibie Zamawiającego w Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej PW, ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa, pok. 314, do dnia 18 października 2017 r. Szczegóły w załączonym dokumencie: zaproszenie do składania ofert...
Read more Comments are closed

Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania programu nauczania dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka

Informujemy, że w dniu 24.08.2017 roku została dokonana ocena i wybór ofert na członków Rad Programowych reprezentujących otoczenie społeczno gospodarcze w ramach projektu: „AiR 4.0 – nowa jakość kształcenia na kierunku Automatyka i Robotyka w perspektywie oczekiwań pracodawców”. Protokół z wyboru ofert w trybie zapytania ofertowego (postępowanie nr: 01/POWER/1044/2017) –...
Read more Comments are closed