Student Wydziału Elektrycznego w gronie stypendystów Fundacji Politechniki Warszawskiej


Marcin Berezowski, student kierunku Elektrotechnika, został stypendystą IV Edycji Funduszu Stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej.

Głównym celem Funduszu stypendialnego jest wyróżnienie najzdolniejszych i najaktywniejszych studentów Politechniki Warszawskiej, a prawo nominowania studenta do jego otrzymania przysługuje dziekanom wydziałów Politechniki Warszawskiej.

Z grona nominowanych w roku akademickim 2022/2023 Kapituła Funduszu wyłoniła trzech stypendystów Funduszu:

  • Marcin Berezowski – Wydział Elektryczny;
  • Mateusz Krzyziński – Wydział Matematyki i Nauk Informacyjnych;
  • Krzysztof Zdulski – Wydział Elektroniki i Technik Informacyjnych.

Wysokość każdego z przyznanych stypendiów w roku akademickim 2022/2023 wynosić będzie 20 000 zł. Fundusz pod nazwą Adam i Halina Stepkowski Endowment Fund Fundacji Politechniki Warszawskiej, którego darczyńcami są Adam i Halina Stepkowski utworzony został w 2016 roku.

Skład Kapituły Funduszu stypendialnego im. Adama i Haliny Stepkowskich Fundacji Politechniki Warszawskiej:

  • prof. dr. hab. inż. Robert Zalewski – Prorektor ds. Studenckich Politechniki Warszawskiej – Przewodniczący Kapituły
  • prof. dr hab. inż. Andrzej Jakubiak – Prezes Stowarzyszenia Absolwentów i Przyjaciół Politechniki Warszawskiej,
  • mgr inż. Jerzy Baranowski – Prezes Fundacji Politechniki Warszawskiej, reprezentujący także Fundatorów Stypendium.

Źródło: www.fundacjapw.pl, www.ien.pw.edu.pl


Przeczytaj też:

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).