Wyniki Konkursu Engineer 4 Science 2022


Rozstrzygnięcie Konkursu Engineer 4 Science 2022 pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska!

Laureaci z Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej

W tegorocznej edycji Konkursu na najlepszą pracę dyplomową organizowanego we współpracy i pod patronatem Polskiej Sekcji IEEE oraz GovTech Polska, nagrodzono na kierunku:

Automatyka i Robotyka Stosowana

Zwycięska praca*:
Tytuł Pracy: Projekt systemu regulacji orientacji i prędkości kątowej satelity PW-Sat3 z wykorzystaniem kół reakcyjnych
Autorzy: inż. Szymon Jarczewski
Promotor: dr hab. inż. Dominik Sierociuk, prof. PW
* ) Zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego – Superstar 4 Science 2022, który odbędzie się w listopadzie 2022.

Wyróżnienie pierwszego stopnia:
Tytuł Pracy: System oceny zachowania kierowcy w implementacji mobilnej
Autorzy: inż. Jakub Słowikowski
Promotor: dr inż. Witold Czajewski

Wyróżnienie drugiego stopnia:
Tytuł Pracy: Sterowanie maszyną BLDC z wykorzystaniem układu FPGA
Autorzy: inż. Wojciech Pleskacz
Promotor: dr inż. Michał Rolak

Informatyka Stosowana

Zwycięska praca*:
Tytuł Pracy: Wykorzystanie metod głębokiego uczenia do stylizacji zdjęć twarzy.
Autorzy: inż. Natalia Strawa
Promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas
* ) Zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego – Superstar 4 Science 2022, który odbędzie się w listopadzie 2022.

Wyróżnienie pierwszego stopnia:
Tytuł Pracy: Platforma do sprawdzania wiarygodności wiadomości wykorzystująca sieć neuronową.
Autorzy: inż. Miłosz Wójcik, inż. Maciej Czarkowski
Promotor: dr inż. Krzysztof Hryniów

Wyróżnienie drugiego stopnia:
Tytuł Pracy: Aplikacja do symulacji metody organizacji pracy Kanban.
Autorzy: inż. Karolina Czachorska
Promotor: mgr inż. Krzysztof Marek

Elektrotechnika

Zwycięska praca*:
Tytuł Pracy: Opracowanie i badania synchronicznego czterokwadrantowego przekształtnika prądu stałego
Autorzy: inż. Karol Brzostek
Promotor: dr inż. Piotr Grzejszczak
* ) Zwycięska Praca przechodzi do następnego etapu – konkursu ogólnopolskiego – Superstar 4 Science 2022, który odbędzie się w listopadzie 2022.

Wyróżnienie pierwszego stopnia:
Tytuł Pracy: Osobisty detektor upadku wykorzystujący sensory MEMS, w koncepcji IoT
Autorzy: inż. Maciej Czumak
Promotor: dr inż. Bogdan Dziadak

Wyróżnienie drugiego stopnia:
Tytuł Pracy: Regulacja częstotliwości i mocy przy obecności źródeł odnawialnych
Autorzy: inż. Wiktor Wróblewski
Promotor: prof. dr hab. inż. Desire Rasolomampionona

Wszyscy Laureaci zostaną uhonorowani prestiżowym Dyplomem IEEE. Zwycięskie prace oraz wyróżnienia pierwszego stopnia otrzymują dodatkowo nagrody rzeczowe.

Autorom prac i ich Opiekunom serdecznie gratulujemy!

Link do ogłoszenia Organizatora Konkursu: https://results.e4s2022.4scienceinstitute.org/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).