Konkurs prac dyplomowych pod patronatem IEEE 2021


Zapraszamy Absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej do udziału w konkursie na najlepszą pracę dyplomową!

O Konkursie

To już czwarta edycja konkursu organizowanego we współpracy z Polską Sekcją IEEE, która jest Organizatorem Głównym oraz Patronem Konkursu.

Celem konkursu jest wsparcie i promowanie autorów najlepszych prac dyplomowych, propagowanie idei IEEE oraz współpraca środowiska naukowego, przemysłu i IEEE.
Laureaci Konkursu otrzymają Dyplom IEEE – najcenniejszą nagrodę, która jest wyrazem najwyższego uznania, symbolem współpracy Uczelnia-Biznes-IEEE i zaangażowania w ten projekt wielu nauczycieli akademickich, pracowników firm oraz wolontariuszy PS IEEE.

Miło nam poinformować, że Fundatorami nagród są firmy: Intel oraz Netcompany, a ich przedstawiciele są członkami Komisji Konkursowych.

Fundatorzy ufundowali następujące nagrody:

  • Nagroda I – nagroda rzeczowa o wartości 500 zł
  • Wyróżnienie – nagroda rzeczowa o wartości 200 zł

Natomiast firma Billon, Partner Techniczny, dla wszystkich Laureatów ufundowała nagrody w postaci publikacji Dyplomów na blockchain w ramach usługi Dyplomy na Blockchain by Billon.

Dyplomy na Blockchain by Billon to innowacyjne rozwiązanie firmy Billon, które pozwala na publikację dokumentów akademickich z wiarygodnością źródła ich pochodzenia, przechowywanie z gwarancją niezmienności oraz zabezpieczenie przeciwko podrabianiu i fałszowaniu dyplomów, dzięki zastosowaniu technologii blockchain.

Kto może wziąć udział w Konkursie

W Konkursie mogą wziąć udział Absolwenci I stopnia studiów technicznych na kierunkach: Automatyka i Robotyka Stosowana, Informatyka Stosowana (wraz ze studiami na odległość na kierunku Informatyka Stosowana) oraz Elektrotechnika (wraz ze studiami w jęz. angielskim na kierunku Electrical Engineering) (tytuł: inżynier), którzy obronili prace dyplomowe w terminie od dnia 16.02.2020 r. do dnia 19.02.2021 r.

Konkurs zostanie rozstrzygnięty niezależnie dla każdego kierunku studiów; dla każdego z nich przewidziana jest odrębna pula ww. nagród.

Zgodnie z regulaminem, w Konkursie mogą wziąć udział prace dyplomowe ocenione przez promotora i recenzenta na ocenę bardzo dobrą.

Termin zgłoszeń

Prace dyplomowe należy zgłaszać do dnia 30 kwietnia 2021 r. do godz. 12:00, wysyłając jej wersję elektroniczną wraz z innymi niezbędnymi dokumentami na adres e-mail:

Zapraszamy naszych Absolwentów do udziału w tym prestiżowym Konkursie!

Wyniki konkursu poznamy już w czerwcu br.!

Koordynatorzy Konkursu

W razie jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z Koordynatorem Konkursu na kierunku:

Lista wszystkich wymaganych dokumentów

znajduje się w Regulaminie Konkursu, a wersje elektroniczne są dostępne poniżej:


Przeczytaj też o laureatach zeszłorocznej edycji Konkursu: „Konkursy IEEE na najlepsze prace inżynierskie rozstrzygnięte!


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).