Inwerter dla instalacji fotowoltaicznej


Od listopada 2019 r. do września 2020 r. w Instytucie Elektroenergetyki trwały prace badawczo-rozwojowe dotyczące opracowania prototypu inwertera do współpracy z instalacją fotowoltaiczną dla firmy Maciej Konrad Saczuk „Whitemoose”.

W pracach, którymi kierował dr inż. Tadeusz Daszczyński, uczestniczyli także mgr inż. Radosław Szreder, mgr inż. Kamil Kozdrój oraz mgr inż. Konrad Sadowski.

Prace badawczo-rozwojowe obejmowały:

  • Wykonanie analizy kilku wariantów budowy inwertera, zestawienie zalet i wad oraz uzasadnienie wyboru jednego wariantu;
  • Opracowanie metody projektowania na podstawie analizy funkcyjnej i wiedzy technicznej w postaci zadania optymalizacji z jednym kryterium oceny np. kosztu lub masy;
  • Wykonanie obliczeń projektowych kilku wariantów urządzenia dla różnych wytycznych związanych z generatorem;
  • Ostateczne zaprojektowanie inwertera: Dobór półprzewodników i sterowników, zaprojektowanie układów (sterowanie i wyprowadzenie mocy), dobór zabezpieczeń OVP, UVP, OVC, Term;
  • Opracowanie dokumentacji technicznej: rysunki poszczególnych detali, wymiary, tolerancje;
  • Projekt i budowa stanowiska badawczego pre prototypu – ewentualne wykonanie układów przetworników i przyrządu wirtualnego;
  • Wykonanie badań pre prototypu, sprawdzenie poziomu hałasu, konfrontacja zakładanych i pomierzonych wartości parametrów eksploatacyjnych;
  • Znalezienie przyczyn ewentualnych rozbieżności, korekta algorytmu projektowania;
  • Projekt i wykonanie finalnego prototypu inwertera.

Efektem prac jest prototyp inwertera o parametrach eksploatacyjnych: moc – 3000 W; napięcie wejściowe – 60 V AC; napięcie wyjściowe – 230 V AC; zabezpieczenie przed nadmiernym nagrzaniem, zwarciowe, przetężeniowe, napięciowe i podnapięciowe.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).