O jubileuszu Instytutu Elektroenergetyki w Przeglądzie Elektrotechnicznym


Jubileusz 50-lecia Instytutu Elektroenergetyki, który jest jednostką Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, został uświetniony przez publikacje w Przeglądzie Elektrotechnicznym (11/2020).

W listopadowym numerze Przeglądu zostało opublikowanych kilkanaście artykułów naukowych pracowników i doktorantów Instytutu Elektroenergetyki, a także artykuł okolicznościowy pt. „50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – historia i dzień dzisiejszy”.

Link do artykułu»

Link do numeru PE»

Serdecznie zapraszamy do zapoznania się z publikacjami powstałymi w Instytucie Elektroenergetyki:

 • Marcin Kopyt: Prognozy przepływów mocy-przegląd status quo. Część 1: Predykcja generacji z OZE. str.1 [PDF]
 • Marcin Kopyt: Prognozy przepływów mocy-przegląd status quo. Część 2: Predykcja zapotrzebowania na energię i przepływów mocy. str.5 [PDF]
 • Krzysztof Skarżyński, Anna Rutkowska: Porównanie obliczeń i pomiarów dla projektu oświetlenia tego samego pomieszczenia str.11 [PDF]
 • Piotr Kapler: Zastosowanie problemu lokalizacji obiektów do minimalizacji kosztów dostaw energii elektrycznej na etapie wstępnego planowania rozwoju sieci wysokiego napięcia str.169 [PDF]
 • Paweł Piotrowski: Wykorzystanie teorii chaosu zdeterminowanego do prognoz liczby pożarów budynków spowodowanych przez niesprawną instalację elektryczną oraz przyłączone do niej urządzenia elektryczne str.173 [PDF]
 • Łukasz Kolimas, Sebastian Łapczyński, Michał Szulborski: Symulacja parametrów elektrycznych torów wielko prądowych str.178 [PDF]
 • Adam Smolarczyk, Tadeusz Daszczyński, Sławomir Fiszer: Badania rozdzielnicy nn do zasilania układów rozbijania włókien celulozy str.182 [PDF]
 • Tadeusz Daszczyński, Zbigniew Pochanke, Marcin Szewczyk, Szymon Stoczko, Przemysław Kaźmierczak: Wpływ transformatora odbiorczego na pomiar obciążalności prądowej długotrwałej innowacyjnej rozdzielnicy niskiego napięcia str.186 [PDF]
 • Jerzy Marzecki, Mariusz Drab: Regulacja jakościowa, a niezawodność sieci dystrybucyjnych str.190 [PDF]
 • Adam Czaplicki, Marcin Wesołowski: Stabilizacja temperaturowa zestawu akumulatorów Li-Ion. Symulacja i badania eksperymentalne str.194 [PDF]
 • Anatoliy Nikitenko, Angela Shvets: Komputerowe i sprzętowe trenażery do szkolenia maszynistów pociągów: przegląd możliwości i efektów wdrożenia str.198 [PDF]
 • Marcin Januszewski, Ryszard Kowalik, Karol Kurek, Emil Bartosiewicz, Adam Smolarczyk, Desire Rasolomampiona: Badania funkcji zabezpieczeń odległościowych (ANSI 21) zaimplementowanych w przekaźnikach zabezpieczeniowych różnych producentów przeznaczonych do ochrony linii WN i NN str.202 [PDF]
 • Tomasz Koźbiał: Generatory fotowoltaiczne w kontekście doboru elementów składowych oraz ochrony przeciwpożarowej str.208 [PDF]
 • Adam Szeląg, Mirosław Lewandowski, Tadeusz Maciołek: Od tramwaju do elektromobilności – 140 lat rozwoju i 100 lat nauczania trakcji elektrycznej w Politechnice Warszawskiej str.213 [PDF]
 • Sylwester Robak, Łukasz Nogal, Karol Pawlak: 50 lat Instytutu Elektroenergetyki Politechniki Warszawskiej – historia i dzień dzisiejszy str.225 [PDF]

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).