Elektrotechnika – Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna – studia niestacjonarne, magisterskie – Plan studiów


Prezentacja specjalności 

Elektrotechnika - Technika Wysokich Napięć i Kompatybilność Elektromagnetyczna

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 4. Nominalna liczba punktów ECTS - 90.

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Ekonomika w elektrotechnice (HES)1818Egz.31ZE2111
Elektromechaniczne systemy napędowe1818Zal.41ZE2102
Metody numeryczne w technice189Egz.31ZE2113
Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów1818Zal.41ZE2114
Wybrane zagadnienia teorii obwodów1818Egz.41ZE2105
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych1818Zal.41ZE2106
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika18Zal.21ZE2001
Dokumentacja techniczna projektów inżynierskich36Zal.41ZE2247
Modelowanie procesów przejściowych918Egz.32ZE2258
Nowoczesne materiały w elektrotechnice99Zal.21ZE2296
Ochrona przepięciowa sieci elektroenergetycznych18Egz.32ZE2297
Pomiary i badania w KEM1818Egz.42ZE2218
Projektowanie i badania kabli wysokonapięciowych999Zal.22ZE2256
Przemysłowe aplikacje WN99Zal.22ZE2254
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Kosztorysowanie instalacji elektrycznych927Zal.42ZE2391
Ochrona sieci informatycznych przed impulsami EM918Egz.32ZE2374
Programowalne układy automatyki WN927Zal.42ZE2395
Projekt wykonawczy (budowlany) elektryczny927Zal.42ZE2396
Symulacje i badania wysokonapięciowe91818Zal.52ZE2372
semestr 4
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaZal.201ZE2402
Seminarium dyplomowe magisterskie27Zal.41ZE2401
Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne2
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)12Zal.21ZE2390
Zarządzanie ciągłością działania (HES)24Zal.31DW2112
Ochrona środowiska w elektroenergetyce (HES)99Zal.21ZE2344
Informacja naukowa i patentowa (HES)12Zal.21ZE2391
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.
 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).