Informacja dla nowo przyjętych studentów w roku akademickim 2022/2023


Dokumenty

Dziekanat ds. Studiów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej zaprasza nowo przyjętych studentów studiów stacjonarnych pierwszego stopnia w celu złożenia następujących dokumentów:

  • zaświadczenia lekarskiego o braku przeciwwskazań do podjęcia studiów wydanego przez lekarza medycyny pracy,
  • dowodu wniesienia opłaty za legitymację w kwocie 22 złotych – legitymacje studenta zostaną wydane w dniu wizyty.

Dokumenty przyjmowane będą w Dziekanacie ds. Studiów w dniach:
28.09 , 29.09, oraz 30.09.2022 w godz. 9:00 – 14:00,
w gmachu Głównym PW przy Plac Politechniki 1, pok. 130 lub 133.
Mapka»

Należy pamiętać o złożeniu ślubowania akademickiego – wersja cyfrowa będzie dostępna w USOSWeb po 01.10.2022 r. (ostateczna data potwierdzenia ślubowania to 14.10.2022r.)

Konta pocztowe dla studentów

Uprzejmie informujemy, że od dnia założenia kont pocztowych (e-mail) dla studentów Politechniki Warszawskiej, korespondencja mailowa jest prowadzona wyłącznie z adresu w domenie PW.

Prosimy o regularne sprawdzanie wiadomości email.

Uroczystość Inauguracji Roku Akademickiego 2022/2023


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).