Profesor z Wydziału Elektrycznego PW w Radzie ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych


Prof. dr hab. inż. Mirosław Parol z Wydziału Elektrycznego PW został powołany do Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych. Pierwsze posiedzenie nowej grupy eksperckiej działającej przy Prezydencie RP odbyło się 30 czerwca 2021 r.

Prof. Mirosław Parol od 1985 r. pracuje na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Sieci i Systemów Elektroenergetycznych Instytutu Elektroenergetyki. Jest autorem bądź współautorem wielu publikacji dotyczących sieci i systemów elektroenergetycznych, w szczególności w zakresie elektroenergetycznych sieci dystrybucyjnych. Prowadzi wykłady dla studentów. Był promotorem rozpraw doktorskich oraz opiekunem naukowym wielu prac magisterskich i inżynierskich.

Uczestniczył w projektach badawczych finansowanych przez instytucje odpowiedzialne za naukę i szkolnictwo wyższe (Komitet Badań Naukowych, Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, Ministerstwo Edukacji i Nauki, Narodowe Centrum Badań i Rozwoju) oraz w pracach badawczych i ekspertyzach realizowanych dla różnych podmiotów prawnych (przemysłowych i innych).

Członek Polskiego Towarzystwa Elektrotechniki Teoretycznej i Stosowanej, a także Sekcji Polskiej IEEE. W latach 2015-2020 był członkiem sekcji Gospodarka, praca, przedsiębiorczość Narodowej Rady Rozwoju.

Radę ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych tworzą eksperci z różnych środowisk, zarówno przedstawiciele świata nauki, jak i praktycy. Zespół będzie zajmować się m.in. przeglądem i analizą rozwiązań prawnych oraz opracowywaniem założeń i projektów prezydenckich inicjatyw legislacyjnych związanych z ochroną środowiska, energetyką i zasobami naturalnymi, tworzeniem forum debaty i dialogu, edukacją oraz promocją działań i inicjatyw służących ochronie środowiska naturalnego.

Jak zaznaczył Prezydent RP Andrzej Duda podczas spotkania inaugurującego działanie Rady, jej prace na najbliższe lata mają kluczowe znaczenie dla Polski.

Więcej informacji na stronie prezydent.pl

Źródło: prezydent.pl, pw.edu.pl
Zdjęcia: fot. Marek Borawski/KPRP, prezydent.pl

 

W 2021 roku Wydział Elektryczny Politechniki Warszawskiej obchodzi jubileusz 100-lecia powstania. Zapraszamy do śledzenia jubileuszowej strony internetowej www.ee.pw.edu.pl/100-lecie/

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).