Medal „Istvan Nagy Award” dla profesora Mariusza Malinowskiego


Za wybitny wkład w rozwój zagadnień związanych ze sterowaniem w energoelektronice oraz wspieranie konferencji PEMC (Power Electronics and Motion Control), prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski został odznaczony przez organizację PEMC medalem „Istvan Nagy Award”.

 

Nagrodę im. prof. Istvana Nagy została wręczona prof. Malinowskiemu podczas tegorocznej konferencji „19th International IEEE Conference on Power Electronics and Motion Control, IEEE-PEMC 2020”, przez przewodniczącego „Award Comitee of the PEMC Council” i Dziekana Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej, prof. dr. hab. inż. Lecha Grzesiaka.

Prof. Mariusz Malinowski obecnie jest Prorektorem ds. Nauki Politechniki Warszawskiej (od 2020 roku), a przed powołaniem do tej funkcji pełnił rolę Kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej. Jest także członkiem Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji oraz prezydentem elektem IES – IEEE Industrial Electronics Society – największego na świecie międzynarodowego technicznego stowarzyszenia zawodowego. Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród i medali, w tym międzynarodowych nagród badawczych. Jest także współautorem ponad 150 opracowań technicznych i sześciu książek.

„Istvan Nagy Award” to najwyższa nagroda przyznawana przez PEMC. Przyznaje się ją co dwa lata za całokształt osiągnięć i wkład w działalność organizacji, które ocenia się, biorąc pod uwagę konkretne działania nominowanych, jak:

  • Kariera przemysłowa lub akademicka,
  • Osiągnięcia przemysłowe lub innowacyjne badania,
  • Publikacje w uznanych czasopismach międzynarodowych i / lub patenty,
  • Zarządzanie dużym projektem lub programem,
  • Ogólna komunikacja i wspieranie zagadnień związanych ze sterowaniem w energoelektronice wśród społeczności branżowej.
  • Kandydat powinien być również aktywny w lokalnych i międzynarodowych organizacjach zajmujących się energoelektroniką, energią elektryczną lub sterowaniem,
  • Ostatni, ale nie mniej ważny, wspieranie konferencji PEMC.

Przeczytaj też:
Nagrody IEEE-PEMC 2020 dla Profesorów Wydziału Elektrycznego PW»

Profesor Mariusz Malinowski wśród laureatów prestiżowej nagrody IEEE»
Prof. dr hab. inż Mariusz Malinowski wybrany Prezydentem IES – IEEE Industrial Electronics Society»
Dr hab. inż. Mariusz Malinowski, prof. uczelni reprezentantem PW w Radzie Doskonałości Naukowej»
Wyróżnienie dla dr. hab. inż. Mariusza Malinowskiego, prof. PW za osiągnięcia uwieńczone transferem prac naukowych i technicznych na potrzeby gospodarki»


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).