NOWE Zarządzenie Rektora PW z 27 stycznia 2021 r.


Od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r. wszystkie zajęcia dydaktyczne będą realizowane w trybie zdalnym.

W uzasadnionych przypadkach Rektor może wyrazić zgodę na prowadzenie zajęć stacjonarnie.

Zgodnie z Zarządzeniem Rektora nr 6/2021 z 27 stycznia 2021 r. w sprawie prowadzenia zajęć dydaktycznych w Politechnice Warszawskiej w okresie od dnia 20 lutego 2021 r. do dnia 16 czerwca 2021 r.

Treść Zarządzenia »


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).