Generator wiatrowy dla mikroinstalacji OZE (Odnawialne Źródła Energii)


Od listopada 2019 r. do września 2020 r. w Instytucie Elektroenergetyki trwały prace badawczo-rozwojowe dotyczące budowy generatora wiatrowego dla firmy OPENPOWER Sp. z o.o.

W pracach, którymi kierował dr inż. Tadeusz Daszczyński, uczestniczyli także dr inż. Jan Szczypior oraz mgr inż. Rafał Jakubowski.

Prace badawczo-rozwojowe obejmowały:

  • Wykonanie analizy kilku wariantów konstrukcji stojana, uzasadnienie wyboru jednego wariantu konstrukcji stojana;
  • Wykonanie analizy kilku wariantów konstrukcji wirnika z magnesami zagnieżdżonymi i powierzchniowymi, uzasadnienie wyboru jednego wariantu konstrukcji wirnika;
  • Wykonanie obliczeń projektowych na podstawie modelu obwodowego kilku wariantów maszyny o rożnej liczbie par biegunów rożnej liczbie żłobków i kilku wartościach sprawności – wybór liczby żłobków stojana, liczby biegunów i wartości sprawności;
  • Wykonanie serii obliczeń projektowych na podstawie modelu polowego maszyny – ustalenie kształtu zębów stojana i kształtu magnesów wirnika;
  • Ostateczne zaprojektowanie uzwojenia stojana ustalenie liczby zwojów liczby przewodów równoległych i średnicy znormalizowanej przewodu;
  • Opracowanie dokumentacji technicznej poszczególnych detali prądnicy i oprzyrządowania pomocniczego;
  • Opracowanie dokumentacji technologicznej – szczegółowy opis sposobu wykonania poszczególnych części: rdzenia stojana, rdzenia wirnika, zamocowania magnesów w wirniku elementów i kompletnego uzwojenia stojana;
  • Uzgodnienie szczegółów wykonania poszczególnych części z wykonawcą, nadzór nad wykonaniem elementów i kompletnego prototypu maszyny;
  • Wykonanie badań prototypu, konfrontacja zakładanych i pomierzonych wartości parametrów eksploatacyjnych.

Efektem prac jest prototyp generatora oparty na maszynie elektrycznej trójfazowej, synchronicznej o wzbudzaniu magnetoelektrycznym o parametrach eksploatacyjnych: moc – 2 kW, prędkość obrotowa – 375 obr/min, napięcie przewodowe skuteczne 60 V.

Źródło: www.ien.pw.edu.pl


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).