Prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski kandydatem na Prorektora ds. Nauki w kadencji 2020-2024


Rektor Elekt prof. dr hab. inż. Krzysztof Zaremba przedstawił nazwiska swoich kandydatów na funkcję prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024. 

Do pełnienia funkcji prorektora ds. Nauki wskazał prof. dr hab. inż. Mariusza Malinowskiego, kierownika Zakładu Elektroniki Przemysłowej w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej.

Prof. Mariusz Malinowski jest członkiem Rady Doskonałości Naukowej pierwszej kadencji oraz prezydentem elektem IESIEEE Industrial Electronics Society – największego na świecie międzynarodowego technicznego stowarzyszenia zawodowego. Za swoją pracę badawczą otrzymał wiele nagród i medali, w tym międzynarodowych nagród badawczych. Jest także współautorem ponad 150 opracowań technicznych i sześciu książek. 

Do zadań Prorektora ds. Nauki należą m.in. sprawy organizacji i finansowania badań naukowych, rozwoju kadry naukowej, koordynowanie współpracy Uczelni z zagranicą, czy też nadzór nad uczelnianymi centrami badawczymi.

Pełna lista kandydatów na funkcję prorektorów Politechniki Warszawskiej w kadencji 2020-2024, którzy zostaną zaproponowani i przedstawieni do zaopiniowania przez Senat:

  • prof. dr hab. inż. Mirosław Karpierz – Prorektor ds. Ogólnych
  • prof. dr hab. inż. Mariusz Malinowski – Prorektor ds. Nauki
  • prof. dr hab. inż. arch. Jan Słyk – Prorektor ds. Studiów
  • prof. dr hab. inż. Adam Woźniak – Prorektor ds. Rozwoju
  • dr hab. inż. Robert Zalewski, prof. uczelni – Prorektor ds. Studenckich
  • dr hab. inż. Renata Walczak, prof. uczelni – Prorektor ds. Filii w Płocku

Wszyscy prorektorzy obejmą swoje funkcje po raz pierwszy.

źródło: www.pw.edu.pl

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).