Decyzja MNiSW w sprawie przyznania Wydziałowi Elektrycznemu kategorii naukowej A


Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego – DECYZJA NR ODW-486/KAT/2019/1 z dnia 14 grudnia 2019 – przyznało Wydziałowi Elektrycznemu Politechniki Warszawskiej kategorię naukową A. 

 

Po zapoznaniu się z całością dokumentacji zgromadzonej w sprawie, w tym wynikami kompleksowej oceny jakości działalności naukowej lub badawczo-rozwojowej przeprowadzonej według kryteriów wymienionych w § 8 pkt 1-4 rozporządzenia, Minister stwierdził, że potwierdzają one wysoki potencjał naukowy Jednostki i uzasadniają przyznanie kategorii naukowej A.

W wyniku ponownie przeprowadzonej ewaluacji Wydział Elektryczny znalazł się na 8 miejscu w gronie 15 jednostek, posiadających kategorię naukową A, należących do „Wspólnej Grupy Oceny – SI1EA”. W grupie tej były oceniane jednostki prowadzące badania naukowe w dyscyplinach: Automatyka i Robotyka, Elektronika, Elektrotechnika, Informatyka.

Decyzja MNISW Nr ODW-486/KAT/2019/1 »

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).