Dr hab. inż. Mariusz Malinowski – pracownik naukowy Wydziału Elektrycznego laureatem nagrody Prezesa Rady Ministrów


mariusz_malinowskiJak podaje strona Politechniki Warszawskiej dr hab. Mariusz Malinowski, który od 2002 roku jest adiunktem w Instytucie Sterowania i Elektroniki Przemysłowej Politechniki Warszawskiej został laureatem nagrody za osiągnięcia naukowe – wyróżnioną rozprawę habilitacyjną.

„Temat pracy: Jednotematyczny cykl publikacji pod wspólną nazwą „Wybrane problemy modulacji i sterowania dla dwu- i wielopoziomowych przekształtników napięcia z MSI”.

Rozprawę habilitacyjną dra Mariusza Malinowskiego stanowi monotematyczny cykl publikacji opisujący problemy modulacji i sterowania dla dwu- i wielopoziomowych energoelektronicznych przekształtników napięcia z MSI. Przedstawione rozwiązania stanowią istotny wkład w wysokosprawne i efektywne przetwarzanie energii elektrycznej w takich obszarach jak odnawialne źródła energii, filtry aktywne czy napęd elektryczny.”


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).