Efekty kształcenia


Kończąc studia na określonym stopniu studiów uzyskujesz kwalifikacje oraz efekty kształcenia.
To są nowe pojęcia i zostały wprowadzone po to, aby móc porównywać poziom wykształcenia uzyskanego w różnych krajach czy też po prostu na różnych uczelniach. Ma to ułatwić podejmowanie i kontynuowanie studiów w europejskich ośrodkach akademickich czyli zapewnić tzw. mobilność międzynarodową. Pojecie kwalifikacji należy właśnie rozumieć jako poziom wykształcenia, a nie zbiór umiejętności lub wiedzy.
To efekty kształcenia określają co wiesz, umiesz i potrafisz zrobić po ukończeniu studiów.

Efekty kształcenia zastąpiły dawniej stosowane standardy kształcenia. Na poziomie krajowym zostały zdefiniowane Obszarowe efekty kształcenia podzielone na 3 grupy: wiedza, umiejętności i kompetencje społeczne. W odniesieniu do kierunków studiów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym obowiązują Efekty Kształcenia w obszarze nauk technicznych. Studiując na dowolnym kierunku na Wydziale uzyskujesz Kierunkowe Efekty Kształcenia, które w pełni pokrywają się z efektami obszarowymi.

Każdy prowadzony przedmiot ma ściśle zdefiniowane efekty kształcenia wraz z odniesieniem do efektów kierunkowych. Jeżeli przejrzysz opisy przedmiotów w postaci kart przedmiotów czyli tzw. sylabusy to łącznie z opisem merytorycznym (tematyką zajęć) dowiesz się jakie efekty uzyskasz w ramach tego przedmiotu, a także w jaki sposób prowadzący przedmiot sprawdzi te efekty.

Karty przedmiotów prowadzonych na Wydziale Elektrycznym są dostępne w Portalu informacyjnym:
https://isod.ee.pw.edu.pl/isod-portal/sylabusy


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).