Slide #1


Zaproszenie do udziału w badaniu psychologicznym „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”
Na Wydziale Elektrycznym realizowany jest projekt badawczy w ramach programu wieloletniego „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”koordynowanego przez Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy.

Więcej informacji: Badanie psychologiczne „Poprawa bezpieczeństwa i warunków pracy”


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).