Stypendia naukowe Strom Power dla studentów Wydziału Elektrycznego – VI edycja


Firma Strom Power rozpoczęła kolejną turę programu stypendialnego, który ma na celu nagrodzić utalentowanych i ambitnych studentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. Jest to już VI edycja i dotychczas nagrodzonych zostało około 40 studentów. 

Oferujemy nagrody finansowe w wysokości 300 zł miesięcznie na okres trzech miesięcy (tj. od grudnia 2023 do lutego 2024 włącznie) oraz wsparcie merytoryczne w formie spotkań stypendialnych w siedzibie naszej firmy w centrum Warszawy. Naszym celem jest wsparcie utalentowanych studentów i studentek w planowaniu i budowaniu przyszłej kariery zawodowej, jak również w nauce. Nasz zespół w Warszawie w większości składa się z młodych absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej. 

Do udziału w programie zapraszamy studentów i studentki ostatniego roku studiów magisterskich na kierunku Elektrotechnika (specjalność Elektroenergetyka), którzy osiągają sukcesy naukowe lub mogą pochwalić się bardzo dobrymi wynikami w nauce (średnią ocen powyżej 4.2). 

Aby wziąć udział w programie stypendialnym należy wysłać CV w języku polskim, krótką charakterystykę swoich zainteresowań naukowych oraz informacje o uzyskanej średniej ocen podczas studiów na adres: hr@strompower.com z dopiskiem w tytule: „Stypendium naukowe”.

Termin składania aplikacji – 8 grudnia 2023.

Zapraszamy!
www.strompower.com 
Osoba kontaktowa: Magda Matwiejczuk magda@strompower.com


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).