Koło Naukowe IskIErka na obozie naukowym DYCHÓW 2022


Studenci ze Studenckiego Koła Naukowego IskIErka z Wydziału Elektrycznego wraz ze studentami ze Studenckiego Koła Naukowego Hydrologów i Hydrotechników z Wydziału Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu gościli na obozie naukowym „Dychów 2022”.

Obóz odbył się w dniach 18-23 września 2022 roku na terenie elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie (ok. 88 MW mocy zainstalowanej). Studenci mieli możliwość zwiedzania terenu EW Dychów łącznie z kanałem. W ramach badań studenci z studenckiego koła naukowego IskIErka wykonali:

  1. Przygotowanie stanowiska pomiarowego w EW Dychów – pomiar diagnostyczny transformatora elektroenergetycznego 25 MVA zainstalowanego w stacji transformatorowej 10,5/110 kV. Do pomiaru diagnostycznego został wykorzystany wielofunkcyjny system pomiarowy transformatorów i urządzeń stacyjnych typu TRAX (wypożyczony nieodpłatnie z firmy Megger). Pomiar obejmowały m in. pomiar rezystancji uzwojeń, impedancji zwarciowej czy tangensa delta z wykorzystaniem wysokonapięciowego modułu TRAX.
  2. Pomiar oddziaływań elektromagnetycznych na terenie EW Dychów – do pomiaru został wykorzystany ręczny miernik pola elektromagnetycznego (np. GM3120) oraz mapa terenu i urządzenia GPS do lokalizacji punktów pomiarowych. Pomiary natężenia pola elektromagnetycznego zostały wykonane także wokół maszyn elektrycznych napędzających pompy transportujące wodę do górnego zbiornika elektrowni.

Każdego dnia odbywały się zajęcia popołudniowe, tzn. studenci i opiekunowie przygotowywali prezentacje z wybranych zagadnień (np. działalność kół naukowych, specyfika wykonywanych pomiarów, zagadnienie elektryczne/hydrotechniczne związane z pracą elektrowni szczytowo-pompowej). Założony plan obozu został zrealizowany w 100 %.

Dziękujemy serdecznie za udzieloną pomoc w organizacji obozu naukowego PGE Energia Odnawialna S.A., w szczególności dyrekcji i pracownikom EW Dychów oraz firmie Megger Sp. z o.o..

Zapraszamy do obejrzenia krótkiej relacji filmowej z obozu naukowego.

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).