Wyniki Konkursu IEEE 2021 na najlepsze prace dyplomowe na Wydziale Elektrycznym


Miło nam poinformować, że konkursy IEEE na najlepsze prace dyplomowe inżynierskie na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej zostały rozstrzygnięte. 

Ostatecznie, zdaniem komisji, w konkursach zwyciężyły następujące osoby:


1. Na kierunkach Elektrotechnika i Electrical Engineering:

– nagroda I: inż. Julia Raszkiewicz za pracę „Analiza techniczno-ekonomiczna zasilania w wariancie off-grid domu jednorodzinnego używanego sezonowo” (promotor: mgr inż. Marcin Kopyt),

– wyróżnienie: inż. Tomasz Tomporowski za pracę „Wielowariantowa analiza ekonomiczna inwestycji w ekologiczne urządzenia elektryczne w gospodarstwie domowym” (promotor: dr hab. inż. Paweł Piotrowski, prof. uczelni).

2. Na kierunku Informatyka Stosowana:

– nagroda I: inż. Łukasz Knigawka za pracę „Wykorzystanie minimalnych grafów klikowych do śledzenia wieloobiektowego” (promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas),

– wyróżnienie: inż. Jakub Korczakowski za pracę „Wykrywanie współistotnych obiektów na obrazach cyfrowych” (promotor: dr inż. Grzegorz Sarwas).

3. Na kierunku Automatyka i Robotyka Stosowana – nie wyłoniono laureatów ze względu na niewystarczającą liczbę prac dyplomowych zgłoszonych do Konkursu.


Informacje o sposobie wręczenia nagród zostaną podane w późniejszym terminie.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i ich promotorom !

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).