Certyfikat akredytacyjny „Studia z Przyszłością” dla studiów podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektrycznym


Studia podyplomowe – Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja – otrzymały Certyfikat akredytacyjny w VI edycji Ogólnopolskiego Konkursu i Programu Akredytacji Kierunków Studiów „Studia z Przyszłością”. 

W programie „Studia z Przyszłością” wskazywane i nagradzane są kierunku studiów, które wyróżniają się na rynku edukacyjnym nowoczesnością koncepcji kształcenia, innowacyjnością efektów uczenia się, jakością realizowanego programu oraz skutecznością w edukowaniu dla rynku pracy. 

Znak jakości „Studia z Przyszłością” otrzymują kierunki studiów, które swoje programy i zasady kształcenia opierają na trzech filarach: dążeniu do przekazywania aktualnej, aplikacyjnej, nowoczesnej wiedzy, kreowaniu umiejętności i kompetencji społecznych poszukiwanych przez pracodawców oraz inwestowaniu w najwyższą jakość edukacji.

Organizatorami Programu są Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego oraz Agencja PRC. Certyfikat przyznano na podstawie rekomendacji i wniosków Komisji Certyfikacyjnej, reprezentującej środowiska akademickie, gospodarcze i pozarządowe. 

Studia podyplomowe – Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja – prowadzone są w Zakładzie Wysokich Napięć i Kompatybilności Elektromagnetycznej Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej od roku akademickiego 2008/2009. W ramach prowadzonych zajęć omawiana jest teoria, jak i praktyka zagadnień związanych z budową i działaniem urządzeń elektrycznych i energetycznych oraz instalacji elektrycznych na wszystkich poziomach napięciowych. Poruszane są tematy związane z poprawnym ich projektowaniem, doborem i eksploatacją w często trudnych warunkach środowiskowych. W trakcie prowadzonych laboratoriów zagadnienia teoretyczne przekazywane są w praktyczny sposób w postaci samodzielnie wykonywanych ćwiczeń. 


» Więcej informacji o studiach Instalacje i urządzenia elektryczne. Projektowanie i eksploatacja.
» Zapraszamy na fanpage studiów na Facebooku.

» Więcej informacji o studiach podyplomowych prowadzonych na Wydziale Elektycznym PW.


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).