Doktorant z Wydziału Elektrycznego ze stypendium SEP


Mgr inż. Paweł Terlikowski podczas uroczystości wręczania stypendiów SEP 2019

Mgr inż. Paweł Terlikowski został laureatem konkursu stypendialnego Stowarzyszenia Elektryków Polskich dla młodych pracowników nauki. To trzecie z rzędu takie wyróżnienie dla naszego doktoranta.

Kryteria przyznawania nagród SEP w tej kategorii uwzględniają osiągnięcia naukowe, ale także zaangażowanie w proces dydaktyczny, znajomość języków obcych oraz pracę na rzecz środowiska i społeczności elektryków.

– W tym ostatnim kryterium szczególne znaczenie ma pełniona przeze mnie funkcja Sekretarza Komitetu Energetyki Jądrowej SEP – mówi mgr inż. Paweł Terlikowski.

Uroczyste ogłoszenie wyników odbyło się 11 grudnia 2020 roku podczas spotkania Świąteczno-Noworocznego SEP, oczywiście w formie zdalnej.

Nasz doktorant pracuje w Instytucie Elektroenergetyki Wydziału Elektrycznego. Naukowo zajmuje się elektroenergetyką, energetyką jądrową, ekonomiką wytwarzania, rynkiem energii i zarządzaniem w energetyce.

Relacja wideo ze spotkania SEP »

Przeczytaj też: Doktorant Wydziału Elektrycznego stypendystą SEP, 06.11.2019

Źródło: www.pw.edu.pl


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).