Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy dla pracownika Wydziału Elektrycznego


Miło nam poinformować, że dr inż. Krzysztof Skarżyński został tegorocznym laureatem Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie dotyczące rozwoju społeczno-gospodarczego stolicy.

Nagrodę otrzymał za rozprawę doktorską na temat systemu oceny zanieczyszczenia światłem i efektywności energetycznej w iluminacji obiektów. Promotorem  pracy był prof. dr hab. inż. Wojciech Żagan, a promotorem pomocniczym dr inż. Sebastian Słomiński. Rozprawa doktorska została obroniona 3 lipca 2019 roku na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej w Zakładzie Techniki Świetlnej Instytutu Elektroenergetyki.

„Praca dotyczy zagadnień związanych z oświetleniem architektonicznym w kontekście ograniczenia zanieczyszczenia światłem i maksymalizowania rozwiązań efektywnych energetycznie. W kontekście rozwoju Warszawy, warto podkreślić, że Warszawa jest miastem gdzie bardzo wiele obiektów jest oświetlona w trakcie nocy. Tego typu ingerencja, jeżeli chodzi o wykorzystanie nocnego oświetlenia, sztucznego oświetlenia, ma bardzo duży wpływ na funkcjonowanie ekosystemu w nocy. W mojej rozprawie doktorskiej proponuję system oceny, który umożliwia tworzenie projektów iluminacji, które są zarówno piękne wizualnie, jak i piękne pod względem inżynierskiej poprawności.” – powiedział Krzysztof Skarżyński podczas Gali wręczenia Nagród, która odbyła się 12 listopada 2020 roku.

Dr inż. Krzysztof Skarżyński jest pasjonatem techniki świetlnej. Prowadzi badania naukowe, symulacje i pomiary oświetlenia. Jego obecne badania odnoszą się do problemów współczesnego oświetlenia zewnętrznego (głównie oceny zanieczyszczenia światłem na poziomie projektowym). W Politechnice Warszawskiej prowadzi również zajęcia dydaktyczne z zakresu fotometrii, kolorymetrii, obliczeń oświetlenia. Ponadto, posiada kilkuletnie, komercyjne doświadczenie zawodowe związane z kompleksowym projektowaniem i wizualizacją oświetlenia.

Nagroda Prezydenta m.st. Warszawy na najlepsze prace magisterskie i doktorskie jest przyznawana od 2016 r., a jej celem jest wspieranie zainteresowania młodych badaczy sprawami Warszawy i wspólnego tworzenia jej tożsamości. W tegorocznej edycji nagrody mogli wziąć udział autorzy prac magisterskich i rozpraw doktorskich obronionych na warszawskich uczelniach w 2019 r; zgłoszono 53 prace magisterskie i 10 rozpraw doktorskich. Wydarzenie jest organizowane wspólnie przez m.st. Warszawę oraz Muzeum Warszawy.

Więcej o nagrodzie i laureatach konkursu na stronach:


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).