Podsumowanie Business Networking Day na Wydziale Elektrycznym


23 stycznia 2020 roku odbył się Business Networking Day dla studentów Wydziału Elektrycznego, dedykowany branży IT. Wydarzenie zorganizowało Biuro Karier Politechniki Warszawskiej we współpracy z Wydziałem Elektrycznym.

I część wydarzenia miała miejsce w budynku Starej Kotłowni, gdzie zlokalizowane były stoiska firm wystawców: P&G, MicroStrategy, Predica, Citi oraz Sii Polska. Ta część wydarzenia skierowana była do studentów, którzy mogli wziąć udział w grze networkingowej. Wśród jej uczestników rozlosowano atrakcyjne nagrody ufundowane przez wystawców. Studenci mieli również możliwość zapoznania się z ofertą Biura Karier PW oraz skonsultowania swojego CV na stoisku Biura Karier. Wszystkim uczestnikom dziękujemy za udział, a wylosowanym szczęśliwcom gratulujemy!

II część wydarzenia przeniosła się następnie do Gmachu Głównego, gdzie odbyło się spotkanie przedstawicieli pracodawców z władzami i pracownikami Wydziału Elektrycznego. Celem spotkania była wymiana doświadczeń oraz pogłębienie relacji uczelnia – biznes. W spotkaniu wzięli udział również przedstawiciele Biura Karier PW i Samorządu Studentów.

Zdjęcia: WE / BK / BPI


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).