Absolwenci Wydziału Elektrycznego wśród laureatów Konkursu o Nagrodę Siemensa


25 czerwca 2019 wręczono nagrody laureatom Konkursu o Nagrodę Siemensa. Wśród laureatów III Konkursu o Nagrodę Siemensa dla Absolwentów w zakresie Elektroenergetyki znalazło się dwóch absolwentów Wydziału Elektrycznego Politechniki Warszawskiej:

  • Mgr inż. Paweł Bielenica za pracę magisterską pt. Rozproszony system automatyk restytucyjnych typu SELF-HEALING GRID – nagroda II stopnia
  • Mgr inż. Mateusz Skwarski za pracę magisterską pt. Optymalny dobór bocznikowego rezystora hamującego w celu poprawy stabilności kątowej przejściowej – nagroda III stopnia.

Serdecznie gratulujemy!

Już po raz 24. firma Siemens razem z Politechniką Warszawską przeprowadziły konkurs, który służy promowaniu wybitnych osiągnięć w technice i badaniach naukowych prowadzonych przez pracowników instytucji akademickich i pozaakademickich w Polsce oraz absolwentów uczelni wyższych.

Do konkursu zgłaszane są prace związane z zakresem działalności firmy Siemens. Spośród licznych zgłoszeń z całej Polski jury wybrało najlepsze prace, które mają szansę na wdrożenie i praktyczne wykorzystanie dzięki wsparciu firmy Siemens – fundatora nagrody.

Więcej informacji o laureatach tegorocznej edycji konkursu na stronie biuletyn.pw.edu.pl

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).