Testowa


Imię: Aleksander, Nazwisko: -

Elektromobilność -

Ostateczna wersja planów studiów dla studentów rozpoczynających studia od semestru 2019Z.

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Elektromobilność - stan obecny i przyszłość10Zal.01DM1110
Fizyka301520Egz.61DM1101
Graficzny zapis konstrukcji1530Zal.41DM1102
Inżynieria materiałowa i chemiczna w elektromobilności3030Zal.41DM1105
Matematyka 16060Egz.101DM1104
Podstawy programowania303030Zal.61DM1103
Wychowanie fizyczne 130Zal.01DW1101
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Analiza obwodów elektrycznych303030Egz.61DM1205
Matematyka dyskretna i metody numeryczne303030Egz.61DM1202
Mobilne magazyny energii elektrycznej3030Zal.41DM1201
Podstawy mechaniki pojazdów30Zal.21DM1203
Programowanie obiektowe3030Zal.41DM1206
Systemy pomiarowe i sensoryka pojazdowa3030Zal.41DM1204
Wychowanie fizyczne 230Zal.01DW1201
Emob I,D,PL - grupa 1 (informatyczne sieci przem)4
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Elektronika z techniką cyfrową453045Egz.81DM1304
Energoelektronika w elektromobilności3030Zal.41DM1306
Język obcy (SJO) 1a30Zal.2DSJO1301
Język obcy (SJO) 1b30Zal.2DSJO1302
Maszyny elektryczne w pojazdach1530Zal.41DM1305
Podstawy elektromagnetyzmu i kompatybilność elektromagnetyczna301545Egz.41DM1302
Teoria sterowania453030Egz.61DM1303
Wychowanie fizyczne 330Zal.01DW1301
semestr 4
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy (SJO) 2a30Zal.2DSJO1401
Język obcy (SJO) 2b30Zal.2DSJO1402
Napędy pojazdów elektrycznych3090Egz.81DM1401
Pojazdy autonomiczne120Zal.81DM1405
Projektowanie stacjonarnych i mobilnych urządzeń energoelektronicznych45Zal.41DM1402
Technika mikroprocesorowa i systemy wbudowane60Zal.41DM1404
Zarządzanie projektami (HES)30Zal.21DM1410
semestr 5
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Aerodynamika w elektromobilności30Zal.21DM1505
Bezpieczeństwo użytkowania urządzeń elektrycznych1515Zal.21DM1501
Energoelektroniczne systemy ładowania3030Zal.41DM1502
Język obcy (SJO) 3a30Zal.2DSJO1501
Język obcy (SJO) 3b30Zal.2DSJO1502
Ogniwa paliwowe w elektromobilności30Zal.21DM1504
Podstawy elektroenergetyki3030Egz.41DM1503
Projekt PBL A120Zal.121DM1520
semestr 6
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Interakcja pojazdu z nowoczesnym systemem elektroenergetycznym60Zal.41DM1602
Język obcy - egzamin: poziom B2Egz.0SJOB21
Projekt PBL B120Zal.121DM1620
Systemy transportu elektrycznego, ekologicznego i autonomicznego60Zal.41DM1605
Systemy zarządzania bateriami60Zal.41DM1603
Emob I,D,PL - obieralne HES2
Emob I,D,PL - grupa 2 (środki transportu)4
semestr 7
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Instalacje elektryczne i diagnostyka pojazdów elektrycznych30Zal.41DM1701
Praca dyplomowa inżynierskaZal.151DW1702
Praktyka kierunkowa120Zal.41DM1750
Seminarium dyplomowe inżynierskie30Zal.31DW1701
Emob I,D,PL - grupa 4 (projektowanie urządzeń)4
Emob I,D,PL - grupa 3 (trendy i technologie)2
Emob I,D,PL - obieralne HES2
razem ECTS214

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 1 (informatyczne sieci przem) (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Systemy operacyjne i sieci komputerowe3030Zal.41DM1211
Systemy wbudowane i przemysłowe sieci komputerowe3030Zal.41DM1212
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Techniczne i prawne aspekty elektromobilności3015Zal.21DM1610
Przedsiębiorczość innowacyjna dla elektromobilności (HES)1515Zal.21DM1611
Gospodarka elektroenergetyczna w elektromobilności1530Zal.31DM1612
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 2 (środki transportu) (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Napędy elektryczne statków powietrznych i wodnych1545Zal.41DM1601
Elektryczne pojazdy transportu masowego301515Zal.41DM1606
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 4 (projektowanie urządzeń) (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Aparatura łączeniowa dla systemów elektromobilnych1530Zal.41DM1511
Projektowanie maszyn elektrycznych1530Zal.41DM1715
Podstawy techniki świetlnej1530Zal.41DM1510
Rozwiązywanie praktycznych problemów KEM1530Zal.41DM1717
Komputerowe wspomaganie projektowania urządzeń dla elektromobilności3030Zal.41DM1718
Samochodowa technika świetlna1530Zal.41DM1716
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - grupa 3 (trendy i technologie) (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Rozpoznawanie wzorców1515Zal.21DM1710
Big Data - przetwarzanie i analiza dużych zbiorów danych1515Zal.21DM1711
(Cyber)bezpieczeństwo systemów (elektro)mobilnych1515Zal.21DM1712
Bazy danych1515Zal.21DM1713
Przedmioty obieralne: Emob I,D,PL - obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Techniczne i prawne aspekty elektromobilności3015Zal.21DM1610
Przedsiębiorczość innowacyjna dla elektromobilności (HES)1515Zal.21DM1611
Gospodarka elektroenergetyczna w elektromobilności1530Zal.31DM1612
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.

 

 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).