Organizatorzy studiów podyplomowych:

Bazy danych. Metody, narzędzia, praktyka


Business Intelligence

Start 1.10.2023

Bazy danych. Metody, narzędzia, praktyka.

O studiach

BD Studia adresowane są do osób, które zamierzają z sukcesem wykorzystać bazy danych oraz analizę danych w praktyce: projektantów, administratorów oraz końcowych użytkowników systemów bazodanowych. Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz doświadczonych praktyków z przemysłu. Studia powinny zainteresować: informatyków, ekonomistów, handlowców, pracowników administracyjnych, pracowników działów przetwarzających zbiory danych, analityków biznesowych i innych. Studia oferują nowoczesny program nauczania i dostęp do oprogramowania największych dostawców rozwiązań do modelowania, projektowania i budowy baz danych.

Program studiów obejmuje: ● Wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania danych ● Wiedzę z zakresu budowy baz danych ● Problemy analizy danych, hurtowni danych, BI i eksploracji danych ● Zasady bezpieczeństwa danych i normy bezpieczeństwa ● Szkolenia z wiodących systemów zarządzania bazami danych (MS SQL, Oracle) ● Umiejętności programowania i dostrajania baz danych ● Umiejętności pracy w narzędziach CASE ● Wiedzę na temat nowych trendów w bazach danych ● Dużą liczbę zajęć praktycznych w czasie dwu semestrów.

Czas trwania

dwa semestry

Termin zgłoszeń

15.09.2023

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 10990 zł. Opłatę można wnosić w dwu ratach.

Przedmioty

Tematyka zajęć ● Modelowanie danych i procesów ● Projektowanie baz danych ● Systemy Zarządzania Bazami Danych (MS SQL, Oracle, DB2) ● Programowanie i języki zapytań ● Optymalizacja baz danych ● Bezpieczeństwo danych i informacji ● Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych ● Nierelacyjne bazy danych ● Analiza danych, odkrywanie wiedzy z danych, Business Intelligence ● Seminarium problemowe ● Projektowanie systemów w narzędziach CASE – zajęcia mieszane

Aplikacje baz danych

Modelowanie danych i procesów

Narzędzia baz danych ORACLE

Optymalizacja baz danych

Projektowanie baz danych

Bezpieczeństwo danych i informacji

Nierelacyjne bazy danych

Programowanie i języki zapytań

Projektowanie systemów w EA Sparx

Seminarium problemowe

Zarządzanie systemem ORACLE i język PL-SQL

Wykładowcy

Włodzimierz Dąbrowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Krzysztof Hryniów

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Paweł Kruczkowski

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Bolesław Szomański

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Andrzej Stasiak

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Arkadiusz Skupiński

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Rekrutacja

Kandydaci na studia podyplomowe muszą posiadać wykształcenie wyższe (wymóg ustawowy - przyjmowani będą absolwenci szkół wyższych - magisterskich, inżynierskich i licencjackich). Od kandydatów nie oczekujemy wiedzy bazowej ani doświadczenia informatycznego.

Zobacz jak zapisać się na studia

Dokumenty (podpisany wniosek z rekrutacji oraz kopię dyplomu ukończenia studiów) prosimy składać elektronicznie na adres: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Gmach Elektrotechniki, pok. GE 312
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

E-mail: podyplomowe.isep@pw.edu.pl
Telefon: 22 234 6023
Strona WWW: https://bazydanych.ee.pw.edu.pl/

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).