Organizatorzy studiów podyplomowych:

Bazy danych. Metody, narzędzia, praktyka


Start 1.10.2022

Bazy danych. Metody, narzędzia, praktyka.

O studiach

BD Studia adresowane są do osób, które zamierzają z sukcesem wykorzystać bazy danych oraz analizę danych w praktyce: projektantów, administratorów oraz końcowych użytkowników systemów bazodanowych. Od innych studiów obszaru baz danych studia odróżniają dwie cechy: 1. studia są prowadzone metodami projektowymi z bardzo dużą liczbą warsztatów. 2. student jest otoczony indywidualną opieką mentora, który wspólnie ze studentem ustala jego szczegółowe potrzeby i dostosowuje program zajęć. Z tego powodu zajęcia prowadzone są w niewielkich grupach. Nad merytorycznym poziomem studiów czuwa Rada Programowa składająca się z ekspertów akademickich oraz doświadczonych praktyków z przemysłu. Studia powinny zainteresować: informatyków, ekonomistów, handlowców, pracowników administracyjnych, pracowników działów przetwarzających zbiory danych, analityków biznesowych i innych. Studia oferują nowoczesny program nauczania i dostęp do oprogramowania największych dostawców rozwiązań do modelowania, projektowania i budowy baz danych.

Program studiów obejmuje: ● Wiedzę i umiejętności z zakresu modelowania danych (ER, UML, ORM) ● Wiedzę z zakresu budowy baz danych ● Problemy analizy danych, hurtowni danych, BI i eksploracji danych ● Zasady bezpieczeństwa danych i normy bezpieczeństwa ● Szkolenia z wiodących systemów zarządzania bazami danych (MS SQL, Oracle) ● Umiejętności programowania i dostrajania baz danych ● Umiejętności pracy w narzędziach CASE (Enterprise Architect, IBM RSA) ● Wiedzę na temat nowych trendów w bazach danych (bazy nierelacyjne, bazy XML, bazy multimedialne) ● Bardzo dużą liczbę zajęć praktycznych łącznie 228 godzin w czasie dwu semestrów.

Czas trwania

dwa semestry

Termin zgłoszeń

15.09.2022

Opłaty

Wysokość opłaty wynosi 8990 zł. Opłatę można wnosić w dwu ratach.

Przedmioty

Tematyka zajęć ● Modelowanie danych i procesów ● Projektowanie baz danych ● Systemy Zarządzania Bazami Danych (MS SQL, Oracle, DB2) ● Programowanie i języki zapytań ● Optymalizacja baz danych ● Bezpieczeństwo danych i informacji ● Narzędzia CASE w projektowaniu baz danych ● Nierelacyjne bazy danych ● Analiza danych, odkrywanie wiedzy z danych, Business Intelligence ● Seminarium problemowe ● Wprowadzenie do baz danych – zajęcia internetowe ● Projektowanie systemów w narzędziach CASE – zajęcia mieszane

Modelowanie danych i procesów

Narzędzia baz danych ORACLE

Narzędzia CASE w projektwaniu baz danych

Optymalizacja baz danych

Projektowanie baz danych

Wprowadzenie do baz danych

Bezpieczeństwo danych i informacji

Nierelacyjne bazy danych

Programowanie i języki zapytań

Projektowanie systemów w EA Sparx

Seminarium problemowe

Zarządzanie systemem ORACLE i język PL-SQL

Wykładowcy

Włodzimierz Dąbrowski

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Krzysztof Hryniów

ISEP, Politechnika Warszawska

więcej

Paweł Kruczkowski

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Bolesław Szomański

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Andrzej Stasiak

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Arkadiusz Skupiński

EE, Politechnika Warszawska

więcej

Rekrutacja

Przyjęcia w kolejności zgłoszeń. W studiach mogą uczestniczyć osoby, które ukończyły studia wyższe 1. lub 2. stopnia (licencjackie, inżynierskie, magisterskie).

Rekrutacja jest przeprowadzana na podstawie: wniosku o przyjęcie na studia podyplomowe; dyplomu ukończenia studiów wyższych, dowodu wpłaty pierwszej raty, zgodnie z regulaminem studiów podyplomowych w PW (wpłatę należy zrealizować po otrzymaniu indywidualnego numeru konta),

Rejestracja kandydatów na studia podyplomowe odbywa się poprzez system informatyczny „Rekrutacja PW” >>.

COVID 19: W wypadku utrzymującego się zagrożenia epidemiologicznego studia bedą prowadzone metodami nauczania zdalnego. Wykłady, ćwiczenia wi warsztaty będą prowadzone w czasie rzeczywistym on-line z wykorzystaniem sesji audio i wideo w aplikacji MS Teams. Słuchacze będą mieli do dyspozycji środowiska wirtualne maszyn laboratoryjnych Dokumenty (podpisany wniosek z rekrutacji oraz kopię dyplomu ukończenia studiów) prosimy składać elektronicznie na adres: podyplomowe@isep.pw.edu.pl

Kontakt z sekretariatem studiów:

Adres korespondencyjny:

Politechnika Warszawska Wydział Elektryczny
Instytut Sterowania i Elektroniki Przemysłowej
Gmach Elektrotechniki, pok. GE 312
ul. Koszykowa 75, 00-662 Warszawa

E-mail: podyplomowe.isep@pw.edu.pl
Telefon: 22 234 6023

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).