Elektrotechnika – Automatyka Przemysłowa – studia niestacjonarne, magisterskie – Plan studiów


Prezentacja specjalności 

Elektrotechnika - Automatyka Przemysłowa

Studia niestacjonarne II stopnia (magisterskie).

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Ekonomika w elektrotechnice (HES)1818Egz.31ZE2111
Elektromechaniczne systemy napędowe1818Zal.41ZE2102
Metody numeryczne w technice189Egz.31ZE2113
Wybrane zagadnienia przetwarzania sygnałów1818Zal.41ZE2114
Wybrane zagadnienia teorii obwodów1818Egz.41ZE2105
Zakłócenia w układach elektroenergetycznych1818Zal.41ZE2106
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Język obcy specjalistyczny - Elektrotechnika18Zal.21ZE2001
Automatyka napędu 21818Egz.41ZE2267
Cyfrowa technika pomiarowa1899Egz.42ZE2268
Sprzęt i oprogramowanie systemów pomiarowych1899Zal.42ZE2269
Teoria przekształtników 21818Egz.41ZE2270
Teoria sterowania1818Egz.41ZE2271
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Identyfikacja układów dynamicznych1818Zal.31ZE2365
Jakość energii elektrycznej i kompensacja18Zal.21ZE2333
Modelowanie i symulacja układów dynamicznych1818Zal.41ZE2368
Przemysłowe systemy wizyjne1818Zal.31ZE2366
Systemy informatyczne w automatyce918Zal.31ZE2337
Systemy wbudowane999Zal.31ZE2367
Układy mikroprocesorowe w energoelektronice99Zal.21ZE2262
semestr 4
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaZal.201ZE2402
Seminarium dyplomowe magisterskie27Zal.41ZE2401
Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne2
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Elektrotechnika M,Z,PL - HES obieralne (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)12Zal.21ZE2390
Zarządzanie ciągłością działania (HES)24Zal.31DW2112
Ochrona środowiska w elektroenergetyce (HES)99Zal.21ZE2344
Informacja naukowa i patentowa (HES)12Zal.21ZE2391
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.
 


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).