Automatyka i Robotyka Stosowana – stacjonarne, magisterskie – Plan studiów


Automatyka i Robotyka Stosowana - Automatyka

Studia stacjonarne drugiego stopnia (magisterskie). Nominalna liczba semestrów - 3. Nominalna liczba punktów ECTS - 90. Specjalność: Automatyka

semestr 1
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Energoelektroniczne układy zasilające151530Zal.41DR2137
Metody numeryczne3015Egz.31DR2132
Modele i identyfikacja układów dynamicznych3015Egz.31DR2134
Projekt zespołowy45Zal.41DR2131
Seminarium 1 - trendy w Automatyce i Robotyce5Zal.01DR2150
Sterowanie serwonapędów1530Zal.31DR2114
Systemy nawigacyjne w robotyce3015Zal.31DR2135
Systemy wizyjne3030Egz.41DR2136
Teoria sterowania3015Egz.31DR2133
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
semestr 2
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Interakcja człowiek - maszyna151530Zal.41DR2242
Język obcy specjalistyczny - Automatyka i Robotyka30Zal.21DJ2005
Laboratorium sterowania45Zal.31DR2244
Projekt AiR120Zal.81DR2245
Seminarium 2 - trendy w Automatyce i Robotyce5Zal.01DR2250
Teoria i metody optymalizacji3030Egz.41DR2243
Układy programowalne w systemach sterowania1545Zal.51DR2246
Automatyka i Robotyka M,D,PL - OB1 (Sterowanie)4
semestr 3
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Praca dyplomowa magisterskaEgz.201DW2302
Seminarium dyplomowe magisterskie30Zal.31DW2301
Bezpieczeństwo systemów i sieci informatycznych1530Zal.31DR2316
Automatyka i Robotyka M,D,PL - OB2 (Informatyka)2
Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES2
razem ECTS90

Grupy przedmiotów obieralnych

Przedmioty obieralne: Automatyka i Robotyka M,D,PL - OB1 (Sterowanie) (2 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Zaawansowane metody analizy i przetwarzania sygnałów1515Zal.21DR2237
Przemysłowe zastosowania sieci neuronowych1515Zal.21DR2238
Sterowanie predykcyjne (MPC)1515Zal.21DR2251
Sterowanie optymalne1515Zal.21DR2252
Computational intelligence in power electronics and drives1515Zal.31DA2143
Metody projektowania regulatorów1515Zal.21DR2216
Przedmioty obieralne: Automatyka i Robotyka M,D,PL - OB2 (Informatyka) (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Zaawansowane metody numeryczne30Zal.21DR2308
Zaawansowane systemy baz danych3015Zal.21DR2253
Programowanie równoległe i rozproszone1515Zal.21DR2309
Python programming and data analysis3030Zal.41DA2223
Modelowanie oprogramowania w języku UML1515Zal.21DR2305
Zaawansowane metody inżynierii oprogramowania1530Zal.41DI2122
Przedmioty obieralne: Wydział M,D,PL - przedmioty obieralne HES (1 do wyboru)
Nazwa przedmiotuWC/SLPEECTSKod przedmiotu
Wystąpienia publiczne (HES)15Zal.21DW2108
Etyka Sztucznej Inteligencji (HES)30Zal.21DW1660
Zrównoważony rozwój społeczno-gospodarczy (HES)30Zal.31DW2113
Informacja naukowa i patentowa (HES)1515Zal.31DW2109
Społeczna odpowiedzialność korporacji30Zal.21DA2214
Przedsiębiorczość technologiczna (HES)1515Zal.21DW2106
Aspekty ekonomiczne i ekologiczne w transporcie elektrycznym (HES)30Zal.21DM2305
Ochrona środowiska (HES)30Zal.21DW2105
Metody podejmowania decyzji (HES)30Zal.21DW2107
Zarządzanie projektami, wiedzą i pracą zespołową (HES)30Zal.31DR2130
Wwykłady
C/Sćwiczenia / seminaria
Llaboratoria
Pprojekt
Egz.Egz.
Zal.Zal.

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).