Laboratorium Przekształtników I – Stanowisko do badania wielopoziomowych przekształtników AC/DC/ACW sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (info.ee@pw.edu.pl).