Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Rady Naukowe Dyscyplin  Politechniki Warszawskiej


Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Rady Naukowe Dyscyplin  Politechniki Warszawskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I
ELEKTROTECHNIKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
zaprasza na
PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Petru Valentin Radu

która odbędzie się w dniu 14 czerwca 2021 roku o godzinie 16 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams*. 

Temat rozprawy doktorskiej:

„Analiza celowości zastosowania zasobników energii w układach zasilania miejskiej trakcji elektrycznej”

Promotor: dr hab. inż. Mirosław Lewandowski prof. uczelni – Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • dr hab. inż. Andrzej Wilk, prof. uczelni – Politechnika Gdańska 
  • dr hab. inż. Marek Pawełczyk, prof. uczelni – Politechnika Świętokrzyska

* Obrona odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z sekretarzem komisji doktorskiej dr hab. inż. Marcin Wesołowski (marcin.wesolowski@pw.edu.pl) nie później niż 12 godzin przed zaplanowaną obroną.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej https://www.ee.pw.edu.pl/nauka/rada-naukowa-dyscypliny-automatyka-elektronika-i-elektrotechnika/

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki


RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I
ELEKTROTECHNIKA POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ
zaprasza na
PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Pawła Komorowskiego

która odbędzie się w dniu 09 czerwca 2021 roku o godzinie 10 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams*. 

Temat rozprawy doktorskiej:

„Multipleksacja promieniowania THz z wykorzystaniem nie-poosiowych optycznych struktur dyfrakcyjnych”  

Promotor: dr hab. inż. Ryszard Piramidowicz, prof. uczelni – Politechnika Warszawska

Recenzenci:

▪ prof. dr hab. Jerzy Łusakowski, Uniwersytet Warszawski, Wydział Fizyki

▪ prof. dr hab. inż. Jacek Marczewski, Łukasiewicz – Instytut Mikroelektroniki i Fotoniki

▪ prof. dr hab. Zbigniew Jaroszewicz, Instytut Łączności – Państwowy Instytut Badawczy, Łukasiewicz – Instytut Tele- i Radiotechniczny

* Obrona odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z sekretarzem komisji doktorskiej dr hab. inż. Paweł Kopyt (pawel.kopyt@pw.edu.pl) nie później niż 12 godzin przed zaplanowaną obroną.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej https://www.bip.pw.edu.pl/Postepowania-w-sprawie-nadania-stopnia-naukowego/Doktoraty/Wszczete-po-30-kwietnia-2019-r/Rada-Naukowa-Dyscypliny-Automatyka-Elektronika-i-Elektrotechnika

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki


RADA NAUKOWA DYSCYPLINY INFORMATYKA TECHNICZNA i TELEKOMUNIKACJA

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Radosława Roszczyka

która odbędzie się w dniu 08 czerwca 2021 roku o godzinie 12 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams*. 

Temat rozprawy doktorskiej:

„Trójwymiarowa rekonstrukcja gruczołów jelitowych na podstawie sekwencji obrazów mikroskopowych”

Promotor: prof. dr hab. inż. Tomasz Markiewicz – Politechnika Warszawska

Recenzenci:

  • dr hab. Anna Korzyńska, prof. instytutu – Instytut Biocybernetyki i Inżynierii Biomedycznej im. Macieja Nałęcza PAN   
  • dr hab. inż. Bartosz Świderski, prof. SGGW – Szkoła Głowna Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie

* Obrona odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z Przewodniczącym komisji doktorskiej prof. dr hab. inż. Dariuszem Sawickim (dariusz.sawicki@pw.edu.pl) nie później niż 12 godzin przed zaplanowaną obroną.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej https://www.ee.pw.edu.pl/nauka/postepowania-profesorskie-habilitacyjne-i-doktorskie/

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Informatyka Techniczna i Telekomunikacja Politechniki Warszawskiej 

Dr hab. inż. Jarosław Arabas, profesor uczelni


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@ee.pw.edu.pl).