Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Rady Naukowe Dyscyplin  Politechniki Warszawskiej


Ogłoszenia o publicznej obronie rozpraw doktorskich prowadzonych przez Rady Naukowe Dyscyplin  Politechniki Warszawskiej

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Wojciecha DUDKA

która odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 13 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams*

Temat rozprawy doktorskiej:

„Prudent Management of Interruptible Tasks Executed by a Service Robot”

 Promotor: dr hab. inż. Wojciech Szynkiewicz 

Recenzenci: dr hab. inż. Alicja Mazur –  Politechnika Wrocławska

       dr hab. inż. Maciej Michałek – Politechnika Poznańska

* Obrona odbędzie się zdalnie na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane uczestnictwem w obronie proszone są o zgłoszenie chęci uczestnictwa w formie elektronicznej na adres sekretarza komisji dr hab. inż. Pawła Domańskiego:  w dniu obrony do godz. 12:00.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej : http://www.elka.pw.edu.pl/Badania-i-nauka/Postepowania-w-sprawach-stopni-naukowych-i-tytulu-naukowego/Harmonogram-obron-doktorskich-streszczenia-i-recenzje

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki

zawiadomienie 29.IX.21-1

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Karola Kurka

która odbędzie się w dniu 6 października 2021 roku o godzinie 09 30 w trybie zdalnym na platformie MS Teams*. 

Temat rozprawy doktorskiej:

„Tester czasu rzeczywistego wykorzystujący platformę Matlab/Simulink jako środek umożliwiający sprawdzenie urządzeń i układów automatyki zgodnych z IEC 61850”

Promotor: dr hab. inż. Łukasz Nogal, profesor uczelni

Promotor pomocniczy: dr hab. inż. Ryszard Kowalik, prof. uczelni

Recenzenci: prof. dr hab. inż. Eugeniusz Rosołowski (Politechnika Wrocławska)

        dr hab. inż. Piotr Miller, prof. uczelni (Politechnika Lubelska)

* Obrona odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z sekretarzem komisji doktorskiej dr hab. inż. Marcin Szewczyk (marcin.szewczyk@pw.edu.pl) nie później niż 12 godzin przed zaplanowaną obroną.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej https://www.ee.pw.edu.pl/nauka/postepowania-profesorskie-habilitacyjne-i-doktorskie/

K. Kurek Zaproszenie

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki

RADA NAUKOWA DYSCYPLINY AUTOMATYKA, ELEKTRONIKA I ELEKTROTECHNIKA

zaprasza na

PUBLICZNĄ OBRONĘ ROZPRAWY DOKTORSKIEJ

mgr. inż. Roberta Raczkowskiego

która odbędzie się w dniu 29 września 2021 roku o godzinie 12 00 w trybie zdalnym na platformie MS Teams*. 

Temat rozprawy doktorskiej:

„Zwiększenie udziału generacji wiatrowej w systemie elektroenergetycznym poprzez optymalizację pracy systemu magazynowania energii”                                                                                                                            

Promotor: dr hab. inż. Sylwester Robak, profesor uczelni

Recenzenci: dr hab. inż. Maksymilian Przygrodzki, prof. uczelni – Politechnika Śląska

        Prof. dr hab. inż. Piotr Kacejko – Politechnika Lubelska

* Obrona odbędzie się na platformie MS Teams. Osoby zainteresowane udziałem są proszone o kontakt z sekretarzem komisji doktorskiej dr hab. inż. Marcin Wesołowski (marcin.wesolowski@pw.edu.pl) nie później niż 12 godzin przed zaplanowaną obroną.

Z rozprawą doktorską i recenzjami można zapoznać się w Czytelni Biblioteki Głównej Politechniki Warszawskiej, Warszawa, Plac Politechniki 1. Streszczenie rozprawy doktorskiej i recenzje są zamieszczone na stronie internetowej https://www.ee.pw.edu.pl/nauka/postepowania-profesorskie-habilitacyjne-i-doktorskie/

R. Raczkowski Zaproszenie

Przewodniczący Rady Naukowej Dyscypliny Automatyka, Elektronika i Elektrotechnika Politechniki Warszawskiej 

Prof. dr hab. inż. Tomasz Starecki


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).