Laboratoria specjalistyczne


Hala wysokich napięćgu2400

Oferta badań (więcej informacji)

 • Próby napięciem udarowym piorunowym i łączeniowym do 1,5 MV
 • Próby napięciem przemiennym do 400
 • Próby napięciem stałym do 300 kV
 • Próby napięciami skojarzonymi
 • Próby prądem udarowym 8/20 µs i 10/350 µs
 • Badania wytrzymałości napięciowej oleju
 • Badanie współczynnika stratności dielektrycznej tgδ
 • Pomiar rezystywności powierzchniowej i skrośnej dielektryków stałych
 • Badania okresowe sprzętu ochrony osobistej: rękawic, kaloszy, półbutów, drążków, dywaników elektroizolacyjnych
 • Badanie parametrów instalacji nn
 • Badanie rezystywności gruntu
 • Badania porównawcze dzielników napięcia
 • Pomiary natężenia pola E i H
 • Pomiary odporności urządzeń na zaburzenia napięcia zasilania
 • Pomiary odporności urządzeń na wyładowania elektrostatyczne

Budujemy według potrzeb zamawiającego mobilne źródła probiercze – w tym również mobilne generatory napięciowe i prądowe do badań terenowych.

Lista źródeł udarów – lista źródeł.
Link do wydarzeń odbywających się na hali wysokich napięć – wydarzenia.

 

* i inne laboratoria speckalistyczne (w sprawie oferty proszę o przesłanie informacji na adres robert.szmurlo@ee.pw.edu.pl)


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Obsługą strony wydziałowej (dziekanat@ee.pw.edu.pl).