Międzyuczelniany Obóz Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2023


W dniach 02-08.09.2023 r. odbędzie się Międzyuczelniany Obóz Studenckich Kół Naukowych DYCHÓW 2023.

Jest to już druga edycja obozu – pierwsza odbyła się w 2022 roku w dn. 18-23.09.2022 r. Obóz odbywać się będzie na terenie elektrowni szczytowo-pompowej w Dychowie (ok. 88 MW mocy zainstalowanej). Jego organizatorami są koła naukowe:

  • SKN IskIErka – Wydział Elektryczny (WE)
  • SKN Inżynierii Wodnej – Wydział Instalacji Budowlanych, Hydrotechniki i Inżynierii Środowiska (WIBHiIŚ)
  • SKN Energetyków – Wydział Mechaniczny Energetyki i Lotnictwa (WMEiL)

W obozie weźmie udział łącznie około 60 osób z Politechniki Warszawskiej (PW) oraz Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu (UPWr). Całość prac badawczych będzie podsumowana podczas oficjalnego zakończenia w Rezydencji Dychów w piątek 08.09.2023 r. Z Wydziału Elektrycznego PW opiekunami będą dr inż. Tadeusz Daszczyński oraz mgr inż. Szymon Stoczko (obaj z Zakładu Aparatów i Automatyki Elektroenergetycznej Instytutu Elektroenergetyki PW).

Obóz otrzymał dofinansowanie z Politechniki Warszawskiej w ramach programu „Inicjatywy wspierające rozwój kół naukowych Politechniki Warszawskiej” w kwocie 20 000,00 zł. Ponadto Obóz uzyskał wsparcie merytoryczne z Centrum Studiów Zaawansowanych PW oraz patronat medialny z Redakcji Energetyki Wodnej.

Podczas obozu naukowego studentów PW i UPWr będą powstawały materiały multimedialne dla celów promocyjnych i sprawozdawczych. Sprawozdania w postaci zdjęć, opisów i filmu zostaną udostępnione po obozie na stronach internetowych właściwych Wydziałów PW i UPWr. Ponadto studenci będą mieli możliwość lepszego zapoznania się z działaniem i budową elektrowni wodnej, a także przejdą szkolenie praktyczne z zakresu wykonania pomiarów na rzeczywistych urządzeniach i instalacjach.

Plan dzienny obozu:

  • 02.09 – sobota – przyjazd i zakwaterowanie
  • 03.09 – niedziela – zwiedzanie obiektów EW Dychów od 09.00 do 15.00
  • 04.09-05.09 – poniedziałek i wtorek – pomiary i badania – od 09.00 do 14.00 (14.30); 15.00 – obiad; do 17.00 czas wolny; 17.00-20.00 zadanie projektowe w grupach – projekt turbiny przetwarzającej energię potencjalną wody na energię elektryczną. Zadaniem turbiny jest wykonanie pracy poprzez zasilenie odbiornika elektrycznego o mocy 100 W. Projekty oceniane będą w konkurencji „Moc” (liczy się max moc do uzyskania z turbiny), i w konkurencji „Wydajność” (liczy się ilość zużytej wody).
  • 06.09 – środa – zwiedzanie małych elektrowni wodnych: EW Małomice, EW Żagań I i II, EW Gorzupia I i II
  • 07.09 – czwartek – badania i pomiary jak w poniedziałek i wtorek
  • 08.09 – piątek – 09.00 podsumowanie i prezentacja projektów (prezentacje i symulacje)

Relacja filmowa z I edycji Obozu Dychów w 2022 roku

 


Przeczytaj też:


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Katarzyna Szmurło (katarzyna.szmurlo@pw.edu.pl).