Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania materiałów dla przedmiotu Systemy Wizyjne oraz jego realizację dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej


Protokół z wyboru ofert_AiR 4.0_B. Zieliński


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).