Ocena ofert w postępowaniu o udzielenie zamówienia na świadczenie usługi opracowania recenzji zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej


Informujemy, że w dniu 19.10.2017 roku została dokonana ocena i wybór ofert na na świadczenie usługi opracowania recenzji  zmodyfikowanego programu kształcenia dla studiów II stopnia kierunku Automatyka i Robotyka na Wydziale Elektrycznym Politechniki Warszawskiej

Postępowanie nr: 05/POWER/1044/2017

Protokół z wyboru ofert w trybie postępowania ofertowego_19 10 2017


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).