Oświadczenie Zarządu European University Association


Oświadczenie Zarządu European University Association potępiające przymusowe dymisje dziekanów tureckich uczelni, przesłane przez Przewodniczącego Konferencji Rektorów Akademickich Szkół Polskich JM Rektora Uniwersytetu Śląskiego prof. dr hab. inż. Wiesława Banysia.

pismo EUA


W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: Marzena Szafarowicz (marzena.szafarowicz@ee.pw.edu.pl).