Procedury


Wykaz obszarów oddziaływania procedur uczelnianych i wydziałowych:

 • zatwierdzanie programów i efektów kształcenia,
 • realizacji procesu kształcenia,
 • monitorowania procesu dydaktycznego,
 • monitorowania osiąganych efektów kształcenia,
 • rekrutacji kandydatów na studia i odwoławcza,
 • przyjęcia na studia,
 • ewidencji studentów,
 • dokumentacji przebiegów studiów,
 • wymiany międzynarodowej,
 • studiów w języku angielskim,
 • studiów doktoranckie,
 • monitorowania zgodności kierunków badań naukowych z deklarowanymi efektami kształcenia,
 • monitorowania rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej,
 • obsługi wspierania studentów i doktorantów, w szczególności funduszu pomocy materialnej,
 • obsługi organizacji studenckich,
 • wyróżniania studentów i doktorantów,
 • zapobiegania zjawiskom patologicznym,
 • związana z opłatami za studia,
 • odwoławcza od indywidualnych decyzji w sprawie studentów, doktorantów i uczestników studiów podyplomowych,
 • dotycząca studiów podyplomowych,
 • w zakresie kursów i innych form kształcenia,
 • osiągania efektów kształcenia,
 • monitorowania zapewnienia minimów kadrowych,
 • monitorowania rozwoju infrastruktury dydaktyczno-badawczej,
 • dostępności programów kształcenia i infrastruktury dla niepełnosprawnych,
 • monitorowania losów absolwentów,
 • badania kandydatów na studia,
 • audytu wewnętrznego na wydziale.

W sprawie aktualizacji treści niniejszej strony należy kontaktować się z: doc. dr inż. Tomasz Winek (tomasz.winek@ee.pw.edu.pl).